تِرِز اشپیتز کتز  Terez Spitz Katz

تِرِز اشپیتز کتز Terez Spitz Katz

تاریخ تولد: 1865

بوی Buj, مجارستان

ترز، مادری یهودی و مذهبی بود و نه فرزند داشت. وی همراه با همسرش یاکاب و فرزندانش در زالکود، شهری کوچک در شمال شرق مجارستان زندگی می‌کرد. یاکاب یک فروشگاه بزرگ را اداره می‌کرد و ترز از خانه روستایی قدیمی‌شان نگهداری می‌کرد. او در اجاق خانه که سوختش از چوب بود، نان سیاه می‌پخت و آلو و هلو و میوه‌هایی را که همراه با فرزندان و نوه‌هایش از باغشان می‌چیدند کنسرو می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: دختر بزرگم سَدی از آمریکا برای دیدن ما آمده است. او هر جمعه هنگامی که ما با درشکه به کنیسه شهر کناری‌مان می‌رویم، همراه ما به کنیسه می‌آید. ما در خانه‌ی دوستانمان می‌مانیم و در روز بعد، پس از غروب خورشید به شهر خودمان برمیگردیم. سدی از ما می‌خواهد که با او به نیویورک برویم. وی در راه اینجا، در هامبورگ توقف کرده و رژه نازی‌ها در خیابان را مشاهده کرده است. او ترسیده است. به او گفتیم نگران نباشد.این اتفاقات خیلی از ما دور است.

۱۹۴۰-۴۴: چهار هفته بعد در روز ۱۹ مارس ۱۹۴۴، نیروهای آلمانی مجارستان را اشغال کردند. چند روز پیش، ژاندارم‌های مجارستانی به ما دستور دادند که خانه و اکثر وسایلمان را بگذاریم و به شهری در همان نزدیکی به نام نیرِکَزا برویم. هزاران یهودی در اینجا جمع شده اند. ما مجبوریم در آپارتمانی کثیف زندگی کنیم و به دلیل ازدیاد جمعیت ، شستن آن بسیار سخت است. غذایی که از خانه آورده‌ایم رو به اتمام است و در حال ضعیف شدن هستیم. چه اتفاقی برایمان می‌افتد؟

یاکاب، ترز و حدود ۲۵ نفر از اقوامشان در بین ۴۳۵۰۰۰ یهودیان مجارستانی بودند که در تابستان ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شدند. ترز در سن ۷۹ سالگی کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.