ویلم آروندس Willem Arondeus

ویلم آروندس Willem Arondeus

تاریخ تولد: ۲۲ اوت ۱۸۹۴

ناردن, هلند

ویلم یکی از شش فرزند خانواده‌ای بود که در آمستردام زندگی می‌کردند. والدینش طراح لباس تئاتر بودند. هنگامی که ویلم ۱۷ ساله بود، در مورد همجنس باز بودنش بین او و والدینش بحثی درگرفت. وی خانه را ترک کرد و ارتباطش را با خانواده قطع نمود. او کار نقاشی و نویسندگی را شروع کرد، و در دهه‌ی ۱۹۲۰ برای کشیدن یک نقاشی دیواری برای شهرداری روتردام گماشته شد. در سال ۱۹۳۲ وی به دهکده‌ای در نزدیکی آپلدورن نقل مکان کرد.

۱۹۳۳-۳۹: ویلم هنگامی که ۳۸ سال داشت، با جان تیسن، پسر یک میوه فروش آشنا شد و آن دو به مدت هفت سال با یکدیگر زندگی کردند. اگرچه از نقاشی درآمد خوبی نداشت اما از رفتن زیر پوشش کمک‌های دولتی خودداری می‌کرد. در سال ۱۹۳۸ ویلم شروع به نوشتن زندگینامه‌ی نقاش هلندی معروف، ماتیس ماریس کرد و بعد از انتشار کتاب شرایط مالی‌اش بهبود یافت.

۱۹۴۰-۴۴: آلمانی‌ها در مه ۱۹۴۰ به هلند حمله کردند. خیلی زود بعد از اشغال هلند، ویلم به نیروی مقاومت پیوست. وظیفه‌ی اصلی واحد او جعل کردن مدارک شناسایی برای یهودیان هلند بود. در ۲۷ مارس ۱۹۴۳، واحد ویلم به ساختمان اسناد آمستردام حمله کرد و آن را به آتش کشید تا بتواند سوابقی را که نشان می‌داد کدام مدارک جعلی باید بررسی شوند را نابود کند. هزاران پرونده نابود شدند. پنج روز بعد به واحد خیانت شد و آنها دستگیر شدند. در آن ژوئیه، ویلم و ۱۱ تن دیگر اعدام شدند.

قبل از اعدامش، ویلم از دوستش خواست بعد از جنگ گواهی دهد که «همجنس‌گراها بزدل نیستند.» تنها در دهه‌ی ۱۹۸۰ دولت هلند پس از مرگ ویلم به وی مدالی اعطا کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.