بازگشت به مطلب

Germany, 1933 [LCID: ger19010]
جزئیات
نقشه ها

آلمان، 1933

هنگامی که آدولف هیتلر در ژانویه 1933 به قدرت رسید، آلمان عملاً یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپا بود. هیتلر تصمیم گرفت بقیه مفاد نظامی و ارضی معاهده ورسای را که به دنبال جنگ جهانی اول منعقد شده بود، نقض کند. او قصد داشت به عنوان اولین مرحله از احیای قدرت آلمان و ایجاد امپراتوری آلمان در اروپا، مردم آلمانی زبان را در حکومت رایش جمع کند. تعداد زیادی از مردم آلمانی زبان در اتریش، چکوسلواکی و لهستان زندگی می کردند. طی 10 سال دوران صدارت عظمی هیتلر، اتریش به آلمان الحاق شد، چکوسلواکی تقسیم شد و لهستان مورد تهاجم نیروهای آلمانی قرار گرفت و به این ترتیب، جنگ جهانی دوم آغاز شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.