تاریخ شفاهی

پربن مونک- نیلسن از قایق ماهیگیری می‌گوید که برای حمل یهودیان به مکانی امن در سوئد مورد استفاده قرار گرفت

پربن در یک خانواده پروتستان در اسنکرستن، یک دهکده کوچک ماهیگیری متولد شد. در سال 1940، آلمانی ها به دانمارک حمله کردند. پربن به عنوان پیک در نهضت مقاومت مشغول فعالیت شد. وقتی که گشتاپو (پلیس مخفی حکومتی آلمان) در اکتبر 1943 شروع به دستگیری یهودیان در دانمارک کرد، پربن به پناهندگان کمک می کرد تا در خانه های نزدیک ساحل مخفی شوند و سپس آنها را به سمت قایق هایی هدایت می کرد که آنها را به سوئد می برد. در نوامبر 1943، پربن نیز مجبور شد به سوئد پناهنده شود. او در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

ما این قایق را گرفتیم که یک صحاف به اسم کائر [سرفه] از ...خریده بود. قایق در بندر السینور قرار داشت و قایق خیلی خوبی بود- قایق سالمی که در اوایل دهه 30 ساخته شده بود. البته این یک قایق چوبی با موتوری خوب بود و می توانست نسبتاً سریع حرکت کند- تقریباً هشت یا نه مایل در ساعت که برای یک قایق موتوری سرعت خیلی خوبی بود. وقتی این سفرها شروع شد... شب اول به یاد دارم که کائر دو یا سه... نه، دو سفر به سوئد داشت و فکر کنم هر بار 10 تا 12 مسافر را با خودمان بردیم. و بعداً در ماه اکتبر هفتصد مسافر یهودی را بردیم؛ می دانم که این قایق در مجموع، هزار و چهار صد نفر را از دانمارک به سوئد آورد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.