تاریخ شفاهی

راشکا (رزا) گالک برونشوییچ از دستگیری‌های گروهی در گتو ورشو و گریزش از تبعید می‌گوید

در سال 1934، خانواده رزا به ورشو نقل مکان کردند. او تازه دانشگاه را شروع کرده بود که آلمانی ها در سال 1939 به لهستان حمله کردند. در سال 1940، آلمانی ها راه های ورود و خروج محله یهودی نشین ورشو را کاملاً مسدود کردند؛ در آنجا والدین او در حین بازداشت کشته شدند. رزا فرار کرد و مخفی شد. او از محل اختفای خود سوختن محله یهودی نشین در شورش 1943 را مشاهده کرد. او اوراق شناسایی جعلی در اختیار داشت که نشان می داد یک کاتولیک لهستانی (ماریا کووالشیک) است و در ژوئن 1943 با یک قطار حمل حیوانات به آلمان تبعید شد. رزا تا هنگام آزادسازی در سال 1945 در یک مزرعه کار می کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.