تاریخ شفاهی

ساندور (شونی) آلکس براون ماجرای مرگ پدرش در کوشندورف، اردوگاه فرعی ناتزویلر را شرح می‌دهد

شهری که شونی در آن زندگی می‌کرد در سال ۱۹۴۰، توسط مجارستان و در سال ۱۹۴۴ توسط آلمان اشغال شد. در مه ۱۹۴۴، شونی به آشویتس تبعید شد و به کار اجباری در سوندرکوماندو مشغول شد. در آنجا اجساد را برای سوزاندن در کوره‌ها حمل می‌کردند. شونی توانست با تعویض جا با یک زندانی دیگر دوباره به پدرش بپیوندد. این تعویض جا، جان او را نجات داد. اعضای دیگر سوندر کوماندو با تیر کشته شدند. شونی به اردوگاههای ناتزویلر و سپس به داخائو منتقل شد و توسط نیروهای ایالات متحده در آوریل ۱۹۴۵ آزاد شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.