İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi Almanya ele geçirilen doğu bölgelerinin çoğunu Almanlaştırdıktan sonra ilhak etmeyi planlıyordu. Bazı bölgeler zorunlu işçilerin yaşayacağı yerler olacaktı, çoğuna ise Alman koloni nüfusu yerleşecekti. Yerleştirme konusundaki Alman planlarının çoğu savaşın sonuna kadar ertelendi. Bu arada, bölgeler Almanların savaş seferberliği için acımasızca sömürülüyordu. Yiyecek, hammadde ve savaş stoklarına el konuyordu. Yerel nüfus, savaş sanayileri veya askerî inşaat projeleri için zorunlu iş gücü olarak alınıyordu. Milyonlarca insan Alman savaş sanayisinde ya da tarımda zorunlu işçi olarak çalıştırılmak üzere Almanya’ya sürülüyordu.

Polonya’daki Alman yönetimi son derece katıydı. Alman yetkililer Polonyalıları zorunlu iş gücü kaynağı olarak görüyordu. Polonya aydınları aleyhine terör kampanyası yürütülüyordu. Bunların çoğu öldürüldü ya da kamplara gönderildi. Direniş hareketinin çekirdeğini oluşturabilecek Polonyalı öğretmenler, papazlar ve kültür dünyasında önde gelen kişiler, özellikle zulümlere hedef oluyordu. Almanlar Polonya’nın kültürel ve bilimsel kurumlarını yakıp yıkıyor, ulusal hazineleri yağmalıyordu. Ülkenin yiyecek stoğunun çoğuna Almanlar tarafından ana cephe için el konulduğundan, Polonyalılara yalnızca açlık sınırında yiyecek veriliyordu.

İşgal altındaki Batı Avrupa’da ise çok daha yumuşak bir siyaset izleniyordu. Hollanda gibi "Germen" ülkelerin, sonunda Almanya’ya dâhil edilmesi planlanıyordu. Diğer ülkeler, özellikle Fransa, Almanya’ya bağımlı kalacaktı.

Savaş dönemi Alman siyasetinin sonucu olarak, tüm Avrupa’da direniş hareketleri baş gösterdi. Avrupa’nın işgal edilen yerlerinde Almanlarla savaşan silahlı, düzensiz kuvvetlerin üyelerine partizan deniyordu. Bunlar, sabotaj, tahrip ve diğer şaşırtma saldırılarıyla tüm Avrupa’daki Alman sivil ve askerî yetkililerine rahat verdirmiyordu.

Önemli Tarihler

16 MAYIS 1940
NAZİLER POLONYALI LİDERLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ EMRETTİ

İşgal altındaki Polonya’nın Nazi idarecisi olan Hans Frank, Polonyalı liderlerin (siyasetçilerin, devlet yetkililerinin, uzmanların, aydınların, hatta papazların) tutuklanarak idam edilmesini emretti. Naziler Polonya nüfusunu terörle sindirerek, Nazi siyasetine direnmelerini engellemeye çalışıyordu. Binlerce Polonyalı tutuklanarak katledildi. Polonya’daki direniş hareketi Teröre rağmen devam etti.

10 HAZİRAN 1942
ALMANLAR KÜÇÜK ÇEK KASABASINI TAHRİP ETTİ

Bohemya ve Moravia valisi Reinhard Heydrich’in Çek partizanlarca düzenlenen suikastta öldürülmesine tepki olarak, Almanlar Prag dışında küçük bir köy olan Lidice’i tahrip etmeye karar verdi. Sakinlerin pek çoğu öldürüldü. 200’e yakın kadın Almanya’daki Ravensbrueck toplama kampına, 100’e yakın çocuk da diğer kurumlara sürüldü. Sonra kasaba da yerle bir edilerek, evler yakılıp yıkıldı.

24 MART 1944
SS ÜYELERİ ROMA YAKINLARINDA İTALYANLARI KATLETTİ

SS birimleri (Nazi devletinin üst düzey muhafızları) Alman askerlerine karşı yapılan partizan saldırısına tepki olarak, Roma’nın güneyindeki Ardeatine Mağaraları’nda 300’den fazla İtalyan’ı vurdu. Öldürülen her Alman askerine karşılık on rehine öldürüldü. SS, katliamdan sonra mağaraları havaya uçurdu.

10 HAZİRAN 1944
SS BİRLİĞİ FRANSA’DA KÖYLÜLERİ KATLETTİ

Fransa’nın güneyinde küçük bir Fransız köyü olan Oradour-sur-Glane’ın tüm nüfusu bir SS birliği tarafından katledildi. 600’den fazla erkek, kadın ve çocuk, köyün kilisesine sokularak ateşe verildi. Buradan kurtulan olmadı. Müttefiklerin Fransa’da Normandiya’ya karaya çıkışıyla, işgal altındaki Fransa’da Alman karşıtı partizan faaliyetlerde artış oldu. Oradour-sur-Glane’da kadın, erkek ve çocukların katli, görünüşte bu tür partizan etkinliklerine karşılık bir misilleme olarak yapılmıştı.