Nazi Irkçılığı Adolf Hitler, Almanya şansölyesi olmasından yıllar önce ırkla ilgili fikirleri saplantı hâline getirmişti. Konuşmalarında ve yazılarında, ırksal "saflık" ve Ari "üstün ırkı" olarak adlandırdığı "Alman ırkının" üstünlüğü ile ilgili inançlarını yayıyordu. Irkının bir gün dünyayı ele geçirebilmesi için saf kalması gerektiğini dile getiriyordu. Hitler için ideal "Ari", sarışın, mavi gözlü ve uzun boyluydu.

Hitler ve Naziler iktidara geldiğinde, bu inançlar devlet ideolojisi hâline gelerek, kamuya açık yerlere asılan afişlerle, radyoyla, filmlerle, sınıflarla ve gazetelerle yayıldı. "İkinci sınıf" kabul edilen insanların çoğalmasını sınırlayarak, insan ırkının iyileştirilebileceğine inanan Alman bilim adamlarının desteğiyle, Naziler bu ideolojilerini uygulamaya koymaya başladı. 1933’ten itibaren Alman doktorların zorla kısırlaştırmasına, yani kurbanların çocuk sahibi olmasını imkânsız hâle getiren ameliyatlar yapmasına izin verildi. Bu genel programın hedefleri arasında, sayıları Almanya’da yaklaşık 30.000 civarında bir etnik azınlık olan Romanlar (Çingeneler), akıl hastaları ile sağır ve kör olarak doğmuş kişilerin de aralarında bulunduğu engelliler de vardı. Ayrıca 500 civarındaki Afrikalı-Alman çocuk da bu kurbanlar arasındaydı. Bunlar Alman anneler ile I. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman Renanya bölgesini işgal eden Müttefik ordularındaki Afrika koloni askerlerinden olan çocuklardı.

Hitler ve diğer Nazi liderleri, Yahudileri dinî bir grup olarak değil, diğer ırklar "üzerinden geçinen" ve onları zayıflatan zehirli bir "ırk" olarak görüyordu. Hitler iktidara geldikten sonra, Nazi öğretmenler okullarda ırk biliminin "ilkelerini" uygulamaya başladı. Öğrencilerin gerçek "Ari ırkı”ndan olup olmadıklarını belirlemek için öğrencilerinin kafatası ve burun uzunluğunu ölçüp, saç ve göz renklerini kaydediyorlardı. Bu işlemler sırasında Yahudi ve Roman (Çingene) öğrenciler sık sık aşağılanıyordu.

Önemli Tarihler

24 ŞUBAT 1920
NAZİLER SİYASİ GÜNDEMİN ANA HATLARINI BELİRLEDİ

O günlerde Alman İşçi Partisi olarak adlandırılan Nazi partisinin ilk halka açık mitingi Almanya’nın Münih şehrinde yapıldı. Adolf Hitler partinin siyasi gündeminin ana hatlarını belirleyen "25 Maddelik Program"ı yayınladı. Parti platformu ırkçılığı içeriyordu. Almanya’da ırksal saflık istiyor, Almanya’nın ikinci sınıf ırkları yönetmesinin onun kaderi olduğunu ilan ediyor ve Yahudileri ırkça düşman olarak tanımlıyordu. 4. Madde, "Bundan dolayı, hiçbir Yahudi ulusun mensubu olamaz" hükmünü içeriyordu.

18 TEMMUZ 1925
MEIN KAMPF KİTABININ BİRİNCİ CİLDİ ÇIKTI

Adolf Hitler iktidarı ele geçirmek için 1923’te yaptığı başarısız darbeden sonra vatan hainliğinden hapis yatarken, Mein Kampf adlı kitabını yazdı. Mein Kampf kitabında ırkçı fikirlerini özetliyordu. Hitler tarihi yaşam alanı için ırkların birbiriyle mücadelesi olarak görüyordu. Doğuda, Slav halklarının Alman nüfuzuyla köle edileceği bir fetih savaşı tasavvur ediyordu. Yahudilerin, ulus içinde "ırksal saflığı" bozmak için çalışan, istisnaî bir şeytan olduğuna inanıyordu. Yahudilerin Almanya’dan "çıkarılması" gerektiğini öne sürüyordu.

14 TEMMUZ 1933
NAZİ DEVLETİ IRKSAL SAFLIK YASASINI ÇIKARDI

"Irksal saflık" için insanların üremesine devlet düzenlemesi getirilmesi gerektiğine inanan Adolf Hitler, “Kalıtsal Hastalığa Sahip Çocukların Engellenmesi Yasası”nı çıkarttı. Diğer hükümlerin yanı sıra, alınan bu tedbir "istenmeyenlerin" çocuk sahibi olmasını engelliyor ve bazı fiziksel ya da zihinsel engellilerin zorunlu olarak kısırlaştırılmasını öngörüyordu. Yasa, çıkışından sonraki 18 ay içinde 400.000 insanı etkileyecekti.