II. Dünya Savaşı’nın ardından, savaş suçlusu sanıklar hem uluslararası, hem de yerel mahkemelerde yargılandı. Önde gelen Alman yetkililerin duruşmaları, yargıçları Müttefik güçlerden (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa) oluşan Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi (IMT) nezdinde Almanya Nürnberg’de yapıldı. 18 Ekim 1945 ile 1 Ekim 1946 arasında, IMT, 22 “önemli” savaş suçlusunu barışa karşı işlenen suçlardan, savaş suçlarından, insanlığa karşı işlenen suçlardan ve bu suçların işlenmesi için komplo kurmaktan yargıladı. Sanıkların on ikisi ölüm cezasına çarptırıldı, üç sanık ömür boyu hapis cezasına ve dördü de 10 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. IMT sanıkların üçünü beraat ettirdi. ABD askerî mahkemeleri, Nürnberg’de yüksek rütbeli Alman yetkililer için 12 ilave duruşma daha yürüttü. Önde gelen doktorlar, Mobilize Ölüm Birlikleri üyeleri, Alman adalet yönetimi üyeleri ve Alman Dışişleri, Alman Askerî Baş Komutanlık üyeleri ve önde gelen Alman sanayicileri yargılananlar arasında yer aldı.

1945 sonrası savaş suçları duruşmalarının büyük çoğunluğunda daha düşük düzeydeki yetkililer ve uygulayıcıları yargılandı. Savaştan hemen sonraki yıllarda dört Müttefik Güç de, Almanya’da ve Avusturya’da kendi işgal bölgelerinde duruşmalar düzenledi. Toplama kampı sistemi hakkındaki ilk bilgilerimizin çoğu, bu davalardaki kanıtlardan ve görgü şahitlerinin ifadelerinden gelmektedir. Hem Alman Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya) hem de Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya), bağımsız devletler olarak kurulmalarını takip eden yıllarda Nazi dönemi suçlularını yargıladı. II. Dünya Savaşı döneminde Almanya’nın işgal ettiği ya da sivil halka, özellikle de Yahudilere yapılan zulümlerde Almanlar ile işbirliği yapan birçok ulus da, savaş sonrasında ulusal duruşmalar yürüttü. Polonya, eski Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Macaristan, Romanya, Fransa ve diğerleri, hem Alman hem de yerel işbirlikçilerinden binlerce sanığı yargıladı. 1961’de Adolf Eichman’ın (Avrupa Yahudilerinin sürülmesinin baş mimarı) İsrail mahkemelerinde yargılanması dünya çapında ilgi odağı oldu. Ancak, Nazi dönemi suçlarını işleyenlerin birçoğu hiçbir zaman yargılanmadı ya da cezalandırılmadı ve normal hayatlarına geri döndü. Alman ve Mihver kuvvetleri savaş suçlularının aranmasına bugün de hâlâ devam edilmektedir.