Film

Goebbels Yahudilerin kültürü yok edeceğini iddia ediyor

Bu kayıt, Nazi Propaganda ve Halk Eğitim Bakanı Joseph Goebbels'i Nuremberg'de Eylül 1935'te Nazi Parti Kongresi'nde halka hitap ederken gösteriyor. Konuşmasında—aşırı Yahudi düşmanı—Goebbels Bolşevikliği uluslararası Yahudi cemaatiyle ilişkilendirerek, Nazi partisi üyelerini sözüm ona Batı medeniyetini yıkacak bir Yahudi komplosuna karşı uyardı. Goebbels, Yahudilerin ve diğer "Alman olmayan" etkilerin Nazi Almanya'sındaki kültürel kurumlardan temizlenmesine liderlik etti.

Deşifre Edilmiş Metin

Ulusal Sosyalizm, beraberinde Avrupa kültürünün yeniden şekillenmesini getirse de, Bolşevizm Yahudilerin önderlik ettiği uluslararası insandan daha düşük kişilerin kültürün kendisine savaş ilan etmesidir. Bu yalnızca burjuva karşıtlığı değil, kültüre de karşı olmaktır. Yani son tahvilde kendilerini Yahudi cemaatinde bulan köksüz ve göçebe uluslararası suikastçıların çıkarı için, Batı medeniyetinin bugüne kadar kaydettiği ekonomik, sosyal, devlet olarak, kültürel bütün ilerlemelerin yok edilmesi anlamına gelmektedir.


Etiketler


  • Bundesarchiv Filmarchiv
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.