20 Ocak 1942’de üst düzey Nazi Partisi ve Alman hükümet yetkilileri, “Yahudi Sorununa Nihaî Çözüm” adını verdikleri uygulamayı görüşmek üzere Berlin’in Wannsee banliyösündeki bir villada toplandı. “Nihaî Çözüm”, Avrupalı Yahudilerin sistematik, planlı ve fiziksel imhasının kod adıydı. Adolf Hitler, 1941 yılı içinde toplu katliam için bu plana yetki verdi. SS Generali Reinhard Heydrich, katılımcıları bilgilendirmek (1), “Nihaî Çözüm” uygulamasına verdikleri desteği sağlama almak (2) ve operasyonu koordine etmek üzere Heydrich’i ve Reich Güvenlik Baş Dairesi’ni bizzat Hitler’in görevlendirdiğini açıklamak için Wannsee Konferansı’nı topladı. Masadakiler böyle bir planın üstlenilmesi gerekip gerekmediğini değil, planın yerine getirilmesini müzakere etti.

Wannsee Konferansı sırasında katılımcıların çoğu, Nazi rejiminin, Alman işgali altında bulunan Sovyetler Birliği ve Sırbistan bölgelerindeki Yahudilere ve diğer sivillere toplu katliam uygulamaya kalkıştığının farkındaydı. Yetkililerin hiçbiri, Heydrich’in ilan ettiği Nihaî Çözüm politikasına itiraz etmedi. Toplantıda Alman Silahlı Kuvvetleri ya da Reich Demiryolları temsilcileri bulunmuyordu. SS ve polis, 1941 baharında, Sovyetler Birliği’ni işgal etmeden önce Alman Ordusu Üst Komutası’yla, sivilleri ve Sovyet Yahudilerini öldürme konusunda çoktan anlaşmaya varmıştı. Hitler, 1941 Eylül’ünün sonlarında Reich Demiryolları’na Alman, Avusturyalı ve Çek Yahudileri işgal altındaki Polonya ve Sovyetler Birliği’nde bulunan, Alman yetkililerin ezici çoğunluğunu öldüreceği mıntıkalara nakletme yetkisi verdi.

Heydrich, Avrupa’daki yaklaşık 11 milyon Yahudinin “Nihaî Çözüm”ün hükümleri kapsamı içinde olduğunu belirtti. Bu sayıya yalnızca Mihver devletlerinin kontrolündeki Avrupa’da ikamet eden Yahudileri değil, Birleşik Krallık’taki ve tarafsız ülkelerdeki (İsviçre, İrlanda, İsveç, İspanya, Portekiz ve Avrupa Türkiye’si) Yahudi nüfusunu da dahil etti. Toplantının tutanaklarında yer alan kelime oyunlarına rağmen Wannsee Konferansı’nın amacı, katılımcıları için gayet açıktı: Avrupalı Yahudilerin kökünün kazınmasını hedefleyen bir politikayı koordine etmek.