Ένα σημαντικό εργαλείο τρομοκράτησης στα χέρια των Ναζί ήταν η Mοίρα Aσφαλείας(Schutzstaffel) ή SS, ένα σώμα που αρχικά αποτελούσε την ειδική φρουρά του Αδόλφου Χίτλερ και άλλων ηγετικών μορφών του κόμματος. Οι Mελανοχιτώνες μέλη των SS σχημάτιζαν μια μικρότερη, επίλεκτη ομάδα που υπηρετούσαν ως βοηθητικοί αστυνόμοι και, αργότερα, ως φρουροί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η σπουδαιότητα των SS αυξήθηκε σταδιακά μέχρι που επισκίασαν τα Τάγματα Εφόδου (SA), ενώ μετά το 1934 αποτελούσαν πλέον ιδιωτικό στρατό του ναζιστικού κόμματος.

Ο Χάινριχ Χίμλερ, αρχηγός των SS, μετέτρεψε επίσης τις τακτικές αστυνομικές δυνάμεις (όχι αυτές του κόμματος) σε όργανα τρομοκράτησης. Συνέβαλε στη δημιουργία της πανίσχυρης Μυστικής Κρατικής Υπηρεσίας (Geheime Staatspolizei) ή Gestapo. Αυτοί μη ένστολοι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν αδίστακτες και απάνθρωπες μεθόδους σε όλη τη Γερμανία προκειμένου να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν πολιτικούς αντιπάλους και άλλους που δεν συμμορφώνονταν με τους νόμους και τις πολιτικές του ναζιστικού καθεστώτος.

Τους μήνες που ακολούθησαν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, πράκτορες των SA και της Γκεστάπο πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα αναζητώντας τους εχθρούς του Χίτλερ. Σοσιαλιστές, κομμουνιστές, ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλοι που είχαν καταφερθεί εναντίον του ναζιστικού κόμματος συλλαμβάνονταν και ορισμένοι εκτελούνταν. Περί τα μέσα 1933 το ναζιστικό κόμμα ήταν πλέον το μοναδικό πολιτικό κόμμα, ενώ είχε σχεδόν εξαλειφθεί κάθε οργανωμένη αντίσταση κατά του καθεστώτος. Η δημοκρατία στη Γερμανία ήταν νεκρή.

Πολλές διαφορετικές ομάδες, μεταξύ αυτών και τα Τάγματα Εφόδου (SA) και τα SS, δημιούργησαν εκατοντάδες πρόχειρα «στρατόπεδα» σε άδειες αποθήκες, εργοστάσια και άλλα μέρη σε όλη τη Γερμανία όπου φυλάκιζαν πολιτικούς αντιπάλους χωρίς δίκη και υπό εξαιρετικά απάνθρωπες συνθήκες. Ένα από αυτά τα στρατόπεδα ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 1933, στο Νταχάου, μέσα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών εγκαταλελειμμένο από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Νταχάου, που βρισκόταν κοντά στο Μόναχο στη νοτιοδυτική Γερμανία, έμελε να εξελιχθεί σε «πρότυπο» στρατοπέδου συγκέντρωσης για ένα πελώριο δίκτυο στρατοπέδων των SS.

Βασικές ημερομηνίες

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933
ΤΑ SS ΚΑΙ ΤΑ SA ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από την ανάδειξη του Αδόλφου Χίτλερ στην καγκελαρία της Γερμανίας, ο Φύρερ καλεί μέλη του ναζιστικού κόμματος να αναλάβουν δράση ως βοηθητική αστυνομία. Τα SS, που αρχικά ήταν οι σωματοφύλακες του Χίτλερ, και αργότερα τα Τάγματα Εφόδου (SA), οι μαχητές των δρόμων του ναζιστικού κόμματος, διαθέτουν πλέον επισήμως αστυνομική εξουσία. Το γεγονός αυτό αύξησε ακόμη περισσότερο την ισχύ του ναζιστικού κόμματος στη γερμανική κοινωνία.

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (REICHSTAG) ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ένα έκτακτο διάταγμα μετά την πυρπόληση του γερμανικού κοινοβουλίου (Reichstag) στις 27 Φεβρουαρίου 1933 δίνει στην αστυνομία σχεδόν απεριόριστη εξουσία να προβαίνει σε συλλήψεις. Η εξουσία αυτή γίνεται γνωστή ως «προστατευτική κράτηση». Στην εθνοσοσιαλιστική ορολογία, προστατευτική κράτηση σημαίνει τη σύλληψη πιθανών αντιπάλων του καθεστώτος χωρίς δίκη ή άλλες δικαστικές διαδικασίες. Όσοι φυλακίζονται υπό το καθεστώς της προστατευτικής κράτησης, δεν κρατούνται σε κανονικές φυλακές αλλά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα στρατόπεδα αυτά δημιουργήθηκαν αρχικά από τα Τάγματα Εφόδου (SA) και κατόπιν περιήλθαν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του αρχηγού των SS (της επίλεκτης φρουράς του ναζιστικού κράτους).

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933
Ο ΧΑΙΝΡΙΧ ΧΙΜΛΕΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΑΧΑΟΥ

Το στρατόπεδο Νταχάου, που βρίσκεται κοντά στο Μόναχο στη νότια Γερμανία, ήταν από τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης που δημιουργήθηκαν από τους Ναζί. Ο αρχηγός των SS Χάινριχ Χίμλερ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του στις 20 Μαρτίου 1933. Οι πρώτοι κρατούμενοι έφτασαν στις 22 Μαρτίου. Επρόκειτο κυρίως για κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Το Νταχάου ήταν το μοναδικό στρατόπεδο που παρέμεινε σε λειτουργία από το 1933 έως το 1945.

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1936
Ο ΧΑΙΝΡΙΧ ΧΙΜΛΕΡ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζει τον Χάινριχ Χίμλερ, αρχηγό των SS, αρχηγό όλων των αστυνομικών μονάδων της Γερμανίας. Έτσι, όλες οι αστυνομικές εξουσίες συγκεντρώνονται στα χέρια ενός ατόμου. Η Gestapo (Γκεστάπο, η γερμανική μυστική κρατική αστυνομία) τίθεται υπό τον έλεγχο του Χίμλερ. Όντας υπεύθυνη για την ασφάλεια του κράτους, διέθετε την εξουσία να στέλνει άτομα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα μέλη της Γκεστάπο ήταν συχνά και μέλη των SS.