False identity for Zegota member Izabela Biezunska
جزئیات
مدارک

هویت جعلی برای ایزابیلا بیزونسکا از اعضای زیگوتا

در جریان جنگ جهانی دوم، مردم اغلب از هویت‌های ساختگی و جعل اسناد هویتی برای فرار از مقامات نازی استفاده می‌کردند. هویت‌های جعلی برای مبارزان نیروی مقاومت، امدادگران و یهودیانی که امیدوار بودند به‌عنوان غیریهودی خود را معرفی کنند، ضروری بود. درست کردن اسناد جعلی با کیفیت بالا و قابل قبول، مستلزم همکاری مخفیانه‌ی ده‌ها نفر بود. همچنین به تجهیزات پیچیده عکاسی و چاپ نیاز داشت. برای یهودیانی که به‌عنوان غیریهودی عبور می‌کردند، به دست آوردن اسناد جعلی می‌توانست به‌معنای تفاوت بین زندگی و مرگ باشد. 

 ایزابلا بیژونسکا از این مدارک برای استفاده از نام مستعار "جانینا تروزکزینسکا" استفاده کرد . ایزابلا یکی از اعضای شورای کمک به یهودیان (با نام رمز "زیگوتا")،  یک سازمان نجات مخفی متشکل از لهستانی‌ها و یهودیان در لهستان تحت اشغال آلمان بود. زیگوتا با حمایت دولت در تبعید لهستان، از دسامبر ۱۹۴۲ تا ژانویه ۱۹۴۵ در حال فعالیت بود. این شورا  اقداماتی را برای نجات یهودیان  از آزار و اذیت و قتل توسط نازی‌ها هماهنگ می‌کرد.


برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.