قطعه فیلم های تاریخی

"نمایش یادبود" : فرخوانی برای نجات یهودیان اروپا

بعد از اینکه خبر کشتار یهودیان اروپا توسط نازی ها به آمریکا رسید، دولت روزولت تحت فشار بیشتری برای کمک به یهودیان اروپایی قرار گرقت. به منظور برانگیختن انجام اقداماتی در این زمینه، بن هکت نمایشنامه نویس قطعه یادبودی با عنوان "ما هرگز نخواهیم مرد" برای یهودیان قربانی شکنجه های نازی ها آماده کرد. این نمایش با حمایت گروه اصلاح طلب صهیونیست به نام "برگسون" ، قسمتی از تظاهرات عظیمی بود که در باغ میدان مدیسن شهر نیویورک برگزار شد. این نمایش که بعدها در سایر شهرهای ایالات متحده نیز به اجرا درآمد، بخشی از تلاش گروه برگسون برای اعمال فشار بر واشینگتن بود تا اقدام قاطعانه ای برای نجات یهودیان باقیمانده در اروپا انجام دهد.

نسخه كامل

نمایش "ما هرگز نخواهیم مرد" اعتراض یهودیان نیویورک علیه کشتارهای صورت گرفته به دست نازی هاست. در لوبلین، پانصد نفر از زنان و کودکان ما به بازار برده شدند و در برابر غرفه های سبزی فروشی - که ما آنها را به خوبی می شناسیم- قرار گرفتند. در آنجا، آلمانی ها همه ما را هدف مسلسل های خود قرار داده و کشتند. ما را به یاد داشته باشید. (راوی:) و سخنان پل میونی درباره جنایات نازی ها علیه مردم بی دفاع، شور و جذبه ای فوق العاده برمی انگیزد. (میونی:) چهار میلیون یهودی در اروپا زنده مانده اند. آلمانی ها قول داده اند که تا پایان سال، جسد چهار میلیون یهودی را به عنوان هدیه کریسمس به جهانیان تحویل دهند. و این صرفأ مشکل یهودیان نیست، بلکه مشکل تمام بشریت است و چالشی در برابر روح انسان. (راوی:) سپس موسیقی سوگواری برای دو میلیون انسان. (موسیقی)


برچسب‌ها


  • University of South Carolina Newsfilm Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.