قطعه فیلم های تاریخی

"نمایش یادبود" : فرخوانی برای نجات یهودیان اروپا

بعد از اینکه خبر کشتار یهودیان اروپا توسط نازی ها به آمریکا رسید، دولت روزولت تحت فشار بیشتری برای کمک به یهودیان اروپایی قرار گرقت. به منظور برانگیختن انجام اقداماتی در این زمینه، بن هکت نمایشنامه نویس قطعه یادبودی با عنوان "ما هرگز نخواهیم مرد" برای یهودیان قربانی شکنجه های نازی ها آماده کرد. این نمایش با حمایت گروه اصلاح طلب صهیونیست به نام "برگسون" ، قسمتی از تظاهرات عظیمی بود که در باغ میدان مدیسن شهر نیویورک برگزار شد. این نمایش که بعدها در سایر شهرهای ایالات متحده نیز به اجرا درآمد، بخشی از تلاش گروه برگسون برای اعمال فشار بر واشینگتن بود تا اقدام قاطعانه ای برای نجات یهودیان باقیمانده در اروپا انجام دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • University of South Carolina Newsfilm Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.