برتا آدلر Bertha Adler

برتا آدلر Bertha Adler

تاریخ تولد: ۲۰ ژوئن ۱۹۲۸

سُلو-سُلُتوینا, چکسلواکی

برتا دومین دختر از سه دختر خانواده‌ای یهودی و ایدیش زبان در دهکده‌ای در شرقی ترین استان چکسلواکی بود. در فاصله‌ی کوتاهی پس از تولد برتا، والدین او به لی Liege، شهری صنعتی و عمدتاً کاتولیک نشنین در بلژیک تغییر مکان دادند. تعداد بسیاری از مهاجران اروپای شرقی در آن شهر ساکن بودند.

۱۹۳۳-۳۹: والدین برتا او را به مدرسه ابتدایی محلی فرستادند. اکثر دوستانش کاتولیک بودند. در مدرسه برتا فرانسوی و در خانه به زبان یدیش صحبت می‌کرد. گاهی اوقات پدر و مادرش در خانه به زبان مجارستانی با یکدیگر صحبت می‌کردند. آنها این زبان را در طی بزرگ شدنشان آموخته بودند. مادر برتا، که زنی مذهبی بود، تلاش می‌کرد که او حتماً عبری را بیاموزد.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که آلمانی‌ها لی را اشغال کردند، برتا ۱۱ ساله بود. دو سال بعد، خانواده‌ی آدلر همراه با تمامی یهودیان مجبور شدند که نامشان را ثبت کنند. برتا و خواهرش از مدرسه اخراج شدند. چند خانواده‌‌ی کاتولیک به آدلرها کمک کردند تا مدارک جعلی تهیه کنند و در دهکده‌ای نزدیک برای آنها خانه‌ای اجاره کردند. یکی از جمعه‌ها، پدر برتا بیمار شد و به بیمارستان رفت. برتا به او قول داد که روز یکشنبه به عیادتش برود و برایش خمیر ریش ببرد. در روز یکشنبه، خانواده در ساعت ۵ صبح توسط گشتاپو (سازمان پلیس مخفی آلمان نازی) بیدار شدند. آنها شناسایی شده بودند.

برتای ۱۵ ساله در روز ۱۹ مه ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شد. وی دو روز بعد در آنجا با گاز خفه شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.