دورا اونگر Dora Unger

دورا اونگر Dora Unger

تاریخ تولد: ۷ ژانویهٔ ۱۹۲۵

اِسن, آلمان

دورا، والدین او، برادر، عمه، عمو و دو عمو زاده‌اش با هم در منزل پدر بزرگ او در شهر اِسن آلمان زندگی می‌کردند. خانواده‌ی اونگر، یهودیان مذهبی بودند. دورا از سن ۸ سالگی به طور مرتب در جلسات یک سازمان مذهبی جوانان به نام "بریت هانُوار" شرکت می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در اکتبر ۱۹۳۸، در استخر شهرداری معلمی با چشم گریان پیش من آمد و گفت "یهودیان دیگر نمی‌توانند اینجا شنا کنند." درست چند هفته بعد، در ۹ نوامبر، یهودیان دستگیر شدند و مایملک آنها ویران شد. یکی از همسایه‌ها سعی کرد از ما حمایت کند، اما آن شب وقتی خانواده‌ی ما دور هم جمع شده بود، نازی‌ها خانه‌ی ما را شناسایی کردند. ناگهان تبری از پنجره به درون خانه پرتاب شد و کنار سر من فرود آمد. چند روز بعد، ما به هلند فرار کردیم.

۱۹۴۰-۴۵: در آمستردام والدینم چون پناهنده بودند، اجازه‌ی کار نداشتند و به همین دلیل قادر به تأمین مخارج زندگی من و برادرم نبودند. یک سازمان امدادرسانی یهودی مرا به پرورشگاه "بورگروشویس" فرستاد که ۸۰ کودک پناهنده‌ی یهودی در آن ساکن بودند. درست بعد از حمله‌ی آلمانی‌ها به هلند در ماه مه ۱۹۴۰، خانمی هلندی به نام "ماما ویسمولر" که با سازماندهی سفر هزاران کودک به انگلستان، جان آنها را نجات می‌داد، نزد ما آمد و از همه‌ی ما خواست که لباس بپوشیم. ما را با اتوبوس به اسکله‌ای بردند و در قایقی به نام "بودنگراون" سوار کردند.

دورا بقیه‌ی زمان جنگ را در انگلستان گذراند. والدین و برادر او در اردوگاه‌های سوبیبور و آشویتس کشته شدند. دورا در سال ۱۹۴۶ به اسرائیل مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.