فرانس ولف‌هارت  Franz Wohlfahrt

فرانس ولف‌هارت Franz Wohlfahrt

تاریخ تولد: ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۲۰

کوستنبرگ-ولدن, اتریش

فرانس بزرگترین فرزند از میان شش فرزند خانواده‌ای کاتولیک در روستایی در بخش کارینتیای اتریش بود. پدرش مزرعه‌دار و معدنچی بود. والدینش که از اصول مذهب کاتولیک سرخورده شده بودند به مذهب شاهدان یهوه گرویدند و فرانس که آن زمان کودک بود را با فرزندان دیگرشان با مذهب جدید بزرگ کردند. فرانس در نوجوانی به نقاشی و اسکی علاقه داشت.

۱۹۳۳-۳۹: من کارآموز نقاشی ساختمان و دکوراسیون بودم. پس از آنکه آلمان نازی در ۱۹۳۸ اتریش را ضمیمه‌ی خاک آلمان کرد، من مانند دیگر شاهدان یهوه، با هیتلر بیعت نکردم و به او سلام نظامی ندادم. همسایه‌ها مرا به پلیس گزارش دادند اما رئیسم از دستگیر شدن من جلوگیری کرد و گفت که به کار من نیاز دارد. هنگامی که جنگ در سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد، پدرم به علت نرفتن به خدمت نظام وظیفه دستگیر شد. او در دسامبر اعدام شد.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که به بیست سالگی رسیدم، از پیوستن به ارتش آلمان سر باز زدم. جلوی دیدگان صدها سرباز و افسر، من در برابر پرچم نازی سلام نظامی ندادم. در ۱۴ مارس ۱۹۴۰ دستگیر و زندانی شدم. کمی بعد در همان سال، به اردوگاه کیفری در آلمان فرستاده شدم. فرمانده‌ی جدید دلش به حال من سوخت. وی در بین سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵سه بار مرا از اعدام شدن نجات داد. او تحت تأثیر باور من که حاضر بودم بمیرم اما فرمان خدا را زیرپا نگذارم و همسایگان را دوست داشته باشم و کسی را نکشم، قرار گرفته بود.

فرانس تا ۲۴ مارس ۱۹۴۵ در اردوگاه رولوالد رودگا ۲ باقی ماند. او توسط نیروهای ایالات متحده آزاد شد و به خانه‌اش در اتریش بازگشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.