آیدا ادلشتاین  Ida Edelstein

آیدا ادلشتاین Ida Edelstein

تاریخ تولد: ۶ مارس ۱۸۸۸

هوستون, چکسلواکی

آیدا که با نام آیدا کوهن متولد شد، بزرگترین فرزند از چهار فرزند یک خانواده یهودی در روستای هوستون در نزدیکی پراگ بود. پدرش یک فروشگاه خواربار فروشی در روستا داشت و همچنین آمار تولد، مرگ و ازدواج جامعه یهودی را نیز نگهداری می کرد. در ۱۹۱۲ آیدا با جوزف ادلشتاین ازدواج کرد و به اتریش نقل مکان کرد. در سال ۱۹۲۰ آنها صاحب یک پسر به نام ویلهلم و یک دختر به نام آلیس بودند.

۱۹۳۳-۳۹: در مارس ۱۹۳۸ آلمان، اتریش را ضمیمه خود کرد. در طی چند هفته، آیدا همراه با دیگر یهودی ها مجبور به تمیز کردن پیاده روها شد. مردم اغلب یهودی‌ها را در هنگام تمیزکاری مسخره می کردند. بسیاری از یهودی ها تبعید شدند. هر شب به آنها حمله می شد. هنگامی که فرزندان آیدا به پراگ رفتند تا از دست نازی ها فرار کنند، آیدا افسرده شد.

۱۹۴۰-۴۴: در ماه مه ۱۹۴۲، آیدا دستگیر شد. او همراه با جوزف به گتوی ترزین اشتاد Theresienstadt تبعید شدند. در آنجا آنها آلیس را که از زمان فرار به پراگ ندیده بودند، یافتند. در سال ۱۹۴۳ آلیس در کاروان کارگران قرار گرفت. آیدا و جوزف نمی خواستند از دخترشان جدا شوند بنابراین داوطلبانه حاضر به رفتن شدند. همه آنها به آشویتس فرستاده شدند. در ۱۹۴۴ آیدا مجبور شد زمان انتخاب زنان دارای توانایی کار، برهنه بایستد و بعد به اتاق گاز فرستاده شود. آلیس برای آزادی مادرش التماس کرد.

آیدا ادلشتاین در ۱۹۴۴ در آشویتس به اتاق گاز فرستاده شد. دخترش آلیس تنها عضوی از خانواده بود که پس از جنگ زنده ماند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.