بازگشت به مطلب

German territorial losses, Treaty of Versailles, 1919 [LCID: ger71020]
جزئیات
نقشه ها

سرزمین های از دست رفته آلمان، معاهده ورسای، سال 1919

آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد. قوای فاتح جنگ (ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر متفقین) در معاهده ورسای در سال 1919، به لحاظ ارضی، نظامی و اقتصادی، شروطی تنبیهی به آلمان شکست خورده تحمیل کردند. در غرب، آلمان آلزاس- لورن را به فرانسه بازگرداند. این منطقه بیش از 40 سال پیش به اشغال آلمان درآمده بود. افزون بر این، بلژیک نواحی اویپن و مالمدی را دریافت کرد؛ منطقه صنعتی "زار" به مدت 15 سال تحت سرپرستی جامعه ملل قرار گرفت؛ و اشلسویش شمالی نیز به دانمارک تعلق گرفت. راین لند نیز سرانجام به یک ایالت غیرنظامی تبدیل شد- به این معنا که نیروها یا استحکامات نظامی آلمان اجازه حضور در آن منطقه را نداشتند. در شرق، لهستان قسمت هایی از پروس غربی و سیلسیا را از آلمان گرفت. علاوه بر این، چکوسلواکی منطقه هولچین را از آلمان گرفت؛ شهر عمدتاً آلمانی دانزیگ نیز تحت حمایت جامعه ملل، به شهری آزاد تبدیل شد و "مِمِل"- ناحیه ای کوچک در پروس شرقی در امتداد دریای بالتیک- نیز در نهایت تحت کنترل لیتوانی قرار گرفت. در خارج از قاره اروپا نیز آلمان همه مستعمرات خود را از دست داد. در مجموع، آلمان 13 درصد از سرزمین های اروپایی خود (بیش از 27000 مایل مربع) و همچنین یک دهم از جمعیت خود (بین 6.5 تا 7 میلیون نفر) را از دست داد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.