Adolf Hitler stands with an SA unit during a Nazi parade in Weimar [LCID: 02286]

هیتلر به قدرت رسید

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ

در اوایل دهه 1930، فضای رعب آوری بر آلمان حکمفرما بود. رکود اقتصادی جهانی، تأثیر بسیار شدیدی بر این کشور گذاشته بود، و میلیون ها نفر بیکار بودند. شکست تحقیر آمیز 15 سال پیش آلمان در جنگ جهانی اول، هنوز در ذهن بسیاری زنده بود و آلمانی ها به دولت ضعیف خود، جمهوری وایمار، اعتماد نداشتند. این شرایط ، فرصت مناسبی برای ظهور یک رهبر جدید، یعنی آدولف هیتلر و حزب او، به نام حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان- یا به اختصار حزب نازی- فراهم آورد.

هیتلر سخنران قدرتمند و مسحورکننده ای بود که توانست حمایت بسیاری از آلمانی هایی که به دنبال تغییر بودند را به خود جلب کند. او به تمام افراد مأیوس، نوید زندگی بهتر و یک آلمان نوین و پرافتخار را می داد. نازی ها بویژه برای بیکاران، جوانان و اعضای طبقه متوسط پایین (صاحبان مغازه های کوچک، کارمندان ادارات، صنعتگران و کشاورزان) از جذابیت برخوردار بودند.

حزب نازی سریعاً به قدرت رسید. پیش از رکود اقتصادی، نازی ها عملاً ناشناخته بودند و فقط 3 درصد از آرای انتخابات 1924 پارلمان آلمان را کسب کرده بودند. در انتخابات سال 1932، نازی ها بیش از هر حزب دیگری رأی آورده و 33 درصد از آراء را به خود اختصاص دادند. هیلتر در ژانویه 1933 به عنوان صدراعظم یا رئیس دولت آلمان منصوب شد، و بسیاری از آلمانی ها بر این باور بودند که یک ناجی برای کشور خود یافته اند.

تاریخهای مهم

28 ژوئن 1919
معاهده ورسای به جنگ جهانی اول پایان داد

در معاهده ورسای که به دنبال شکست آلمان در جنگ جهانی اول منعقد شد، قدرت های پیروز (ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر کشورهای متفقین) شرایط بسیار دشواری را به آلمان تحمیل کردند. آلمان که در معرض خطر حمله قرار داشت، مجبور به امضای این معاهده شد. این کشور علاوه بر شرایط دیگر، مسئولیت جنگ را پذیرفت و موافقت کرد که ضمن پرداخت مبلغی هنگفت (به عنوان غرامت)، ارتش خود را به 100000 نفر محدود کند و قسمتی از خاک خود را به همسایگانش واگذار کند. شرایط این معاهده به نارضایتی سیاسی گسترده در آلمان انجامید. آدولف هیتلر با وعده تغییر شرایط این معاهده، از حمایت برخوردار شد.

24 اکتبر 1929
سقوط بازار بورس در نیویورک

افت شدید ارزش سهام که با سقوط بازار بورس نیویورک مرتبط بود، باعث موجی از ورشکستگی های تجاری شد. بیکاری گسترده در ایالات متحده افزایش یافت. این وضعیت که "رکود اقتصادی دهه 1930" نامیده شد، موجب بحران اقتصادی در سرتاسر جهان شد. تا ژوئن 1932، شش میلیون نفر در آلمان شغل خود را از دست دادند. فشارهای اقتصادی به افزایش ناگهانی میزان حمایت از حزب نازی کمک کرد. در نتیجه، حزب نازی تقریباً 40 درصد از آراء انتخابات ژوئیه 1932 رایشستاگ (پارلمان آلمان) را کسب کرد. در این مرحله، حزب نازی به بزرگترین حزب در پارلمان آلمان تبدیل شد.

6 نوامبر 1932
نازی ها در انتخابات مجلس حمایت مردم را از دست دادند

نازی ها در انتخابات نوامبر 1932 رایشستاگ (پارلمان آلمان)، در مقایسه با انتخابات پیشین در ماه ژوئیه، حدود دو میلیون رأی از دست دادند. آنها فقط 33 درصد از آراء را کسب کردند. واضح بود که نازی ها در انتخابات دموکراتیک، اکثریت آراء را به دست نخواهند آورد و از همین رو آدولف هیتلر پذیرفت تا با محافظه کاران یک ائتلاف سیاسی تشکیل دهد. پس از ماه ها مذاکره، پاول فون هیندنبورگ، رئیس جمهور آلمان، در 30 ژانویه 1933 هیتلر را به عنوان صدراعظم دولتی منصوب کرد که ظاهراً تحت تسلط محافظه کاران بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.