جزئیات
نقشه ها

اردوگاه های اصلی یهودیان آواره، 1946-1945

پس از جنگ جهانی دوم، صدها هزار نفر از بازماندگان یهودی در اردوگاه های آوارگان باقی ماندند. متفقین این اردوگاه ها را در آلمان تحت اشغال خود، اتریش و ایتالیا برای پناهندگانی بنا کردند که در انتظار عزیمت از اروپا بودند. اکثر آوارگان یهودی می خواستند به فلسطین مهاجرت کنند اما تعداد زیادی نیز در صدد رفتن به ایالات متحده بودند. آنها تصمیم به اقامت در اردوگاه های آوارگان گرفتند تا زمانی که بتوانند اروپا را ترک کنند. در پایان سال 1946، تعداد آوارگان یهودی 250.000 نفر تخمین زده می شد که از میان آنها 185.000 نفر در آلمان، 45.000 نفر در اتریش و 20.000 نفر در ایتالیا بودند. بیشتر آوارگان یهودی، پناهندگان لهستانی بودند که اکثراً در دوران جنگ از دست آلمانی ها به اتحاد جماهیر شوروی گریخته بودند. سایر آوارگان یهودی اهل چکوسلواکی، مجارستان و رومانی بودند.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Major camps for Jewish displaced persons, 1945-1946 [LCID: ger78150]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.