تاریخ شفاهی

جان کومسکی از کراکوف در شرایط پس از شروع جنگ جهانی دوم می‌گوید

جان که در یک خانواده‌ی لهستانی غیریهودی متولد شده بود، از دانشکده‌ی هنر فارغ التحصیل شد. به دنبال حمله‌ی آلمان به لهستان در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹، جان به کراکوف رفت. غذا در کراکوف کمیاب شده بود و مردم در صف‌های طولانی منتظر هر نوع غذایی بودند که وجود داشت. جان تصمیم گرفت به گروه مقاومت علیه آلمانی‌ها ملحق شود. در اوایل سال ۱۹۴۰ او و دو نفر از دوستانش فکر کردند که در خطر هستند تصمیم گرفتند به فرانسه فرار کنند. جان در حال اقدام برای فرار دستگیر شد. او از حبس در اردوگاه آشویتس نجات پیدا کرد، او تحت عنوان زندانی سیاسی در این اردوگاه زندانی و لباس او دارای علامت مثلث قرمز بود.

نسخه كامل

اول کراکوف بودم. چند روز بعد از جنگ آمدم کراکوف... زندگی فلاکت باری بود...چون هیچ غذایی پیدا نمی‌شد. برای یک قرص نان باید ساعت چهار صبح بیدار می‌شدم و می‌رفتم به نانوایی و چند ساعت در صف می‌ایستادم تا یک قرص نان گیرم بیاید. اصلاً و ابداً چیزی نبود که بشود راحت و سریع خرید. البته... تا دلت بخواهد سرباز می‌دیدیم که در خیابانها گشت می زدند. اولین دفعه‌ای که سربازها را دیدم وقتی بود که جلوی من را در خیابان گرفتند. فکر کردم می‌خواهند از من چیزی بپرسند...اما او در عوض به من لگد زد، بدون هیچ دلیلی... آنوقت بود که فهمیدم لهستان در حال جنگ است، فهمیدم که کشورمان را اشغال کرده‌اند و دیگر هیچ چیز عادی نیست...الان که فکرش را می‌کنم خیلی نامردی بود که آن سرباز من را زد. من هیچ کاری با او نداشتم، و حتی امروز هم که فکرش را می‌کنم مثل همان روز برایم روشن است.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.