Rasszizmus: áttekintés (rövidített cikk)

A rasszisták olyan emberek, akik abban hisznek, hogy bizonyos belső, örökölt tulajdonságok biológiailag meghatározzák az emberi viselkedést; doktrínájuk szerint a nemzeti-etnikai hovatartozás hordozója a vér. Ez az elmélet – a faji alapú antiszemitizmust is beleértve (ami a zsidók elleni téves, biológiai alapú elképzelésekre épülő előítéleteket vagy gyűlöletet jelent) – mindig is szerves részét képezte a német nemzetiszocializmus, azaz a nácizmus ideológiájának. A nácik az egész emberiség történelmét úgy fogták fel, mint a különböző fajú emberek biológiailag meghatározott küzdelmét. Hatalomra kerülésük után, 1935-ben elfogadták az úgynevezett Nürnbergi törvényeket, amelyek a zsidó mivolt feltételezett biológiai meghatározását tartalmazták. Fajelméletük értelmében a németek és más észak-európai népek „árják”, azaz felsőbbrendű fajhoz tartoznak. Emiatt a II. világháború során a náci orvosok olyan áltudományos kísérleteket folytattak, melyeknek célja ennek a felsőbbrendűségnek, illetve a nem árják alsóbbrendűségének bizonyítása volt. Bár a kísérletek érdekében számtalan nem árja foglyot öltek meg, az emberiség biológiai alapú faji különbségeiről szóló elméleteikre semmilyen bizonyítékot nem tudtak találni.

A náci fajelmélet példátlan mértékű mészárlást eredményezett. Vezetőik a II. világháború során úgynevezett „etnikai nagytakarítás”-ba kezdtek az elfoglalt keleti régiókban, Lengyelország és a Szovjetunió területén. Ez a politika magában foglalta az általuk ellenségesnek titulált „fajok”, így például az európai zsidók kivégzését és megsemmisítését, valamint a szláv népek vezetőinek elpusztítását, de a szellemileg vagy testileg fogyatékos emberekre is kiterjedt. Úgy tekintették őket, mint akik biológiai fenyegetést jelentenek az árja faj tisztaságára nézve, ezért a náci orvosok gondos tervezés után nekiláttak az ország intézményeiben lakó fogyatékosok meggyilkolásának, melyet szépen kifejezve „eutanázia” névvel illettek.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.