1942. január 20-án a náci párt és a német kormány 15 magas rangú tisztviselője gyűlt össze a Berlin melletti Wannsee egyik villájában, hogy megbeszéljék „a zsidókérdés végső megoldása”-ként emlegetett terv megvalósítását. A „végső megoldás” az európai zsidók szisztematikus, előre eltervezett, tömeges fizikai megsemmisítésének kódolt elnevezése volt. Ezt a tervet Adolf Hitler még valamikor 1941 folyamán hagyta jóvá. Reinhard Heydrich SS-tábornok azért hívta össze a wannseei konferenciát, hogy (1) tájékoztassa a résztvevőket a „végső megoldás”-ról, és megszerezze támogatásukat annak kivitelezéséhez, valamint hogy (2) elmondja: Hitler maga bízta meg őt és a Birodalmi Biztonsági Főhivatalt a művelet irányításával. Az asztalnál ülők nem azt latolgatták, hogy végrehajtsák-e a tervet, hanem arról tanácskoztak, hogyan kivitelezzék.

A végső megoldás: áttekintés - Fénykép

Mire a konferencia megkezdődött, a legtöbb résztvevő már tisztában volt azzal, hogy a náci rezsim a zsidó és más civil lakosság tömeges mészárlásába kezdett a Szovjetunió és Szerbia németek által megszállt területein. A tisztek közül senki nem emelte fel a szavát a Heydrich által bejelentett végső megoldás politikája ellen. Távol maradtak a konferenciáról a német fegyveres erők és a Birodalmi Vasút képviselői. Az SS és a rendőrség azonban már korábban, 1941 tavaszán, a szovjet területek megszállása előtt megállapodott a hadsereg főparancsnokságával a polgári lakosság - köztük a szovjet zsidók – meggyilkolásáról. A vasúttársaságot pedig Hitler 1941 szeptemberének végén felhatalmazta, hogy a német, osztrák és cseh zsidókat átszállítsák az elfoglalt lengyel és szovjet területekre, ahol a német hatóságok majd túlnyomó többségüket kivégzik.

Heydrich tájékoztatása alapján a „végső megoldás” mintegy 11 millió zsidót érintett volna Európában. Ez a szám nemcsak a tengelyhatalmak által ellenőrzött területeken élőket foglalta magában, hanem az Egyesült Királyság és a semleges nemzetek (Svájc, Írország, Svédország, Spanyolország, Portugália és az európai török területek) zsidó lakosságát is. A finomkodó megfogalmazások ellenére, amelyek a találkozó jegyzőkönyveiben megjelentek, a wannseei konferencia célja egyértelmű volt a résztvevők számára: az európai zsidóság teljes megsemmisítésére irányuló politika koordinálását kellett végrehajtaniuk.