Film

Einsatzgruppen davası: Amerika Birleşik Devletleri savcılığı Einsatzgruppen üyelerine karşı dava açıyor

Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme'deki önde gelen savaş suçlularının yargılanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Nuremberg'deki Nuremberg Davaları’na bir dizi savaş suçu daha ekledi. Nuremberg'deki Amerikan Askerî Mahkemesi’nin huzurunda görülen dokuzuncu dava, doğu sınırının gerisindeki Yahudileri ve diğer kişileri öldürmekle görevli Eisatzgruppen (Mobilize Katliam Birlikleri) üyelerinin yargılanmasına ayrıldı. Bu kayıt, davanın açılış konuşmasında Amerikalı savcı Ben Ferencz'in davanın amacını özetlemesini gösteriyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Şimdi iddia makamını dinleyelim. [Amerikan savcısı Ben Ferencz]: Bu hoşgörüsüzlük ve kendi beğenmişliğin trajik bir şekilde hayata geçirildiği bir plandı. Ne intikam peşindeyiz, ne de tek amacımız ceza vermek. Biz mahkemeden ırk ya da kökeninden bağımsız olarak, insanların barış içinde ve onurlu bir hayat sürme hakkına ihlal edildiğini uluslararası ceza davası olarak teyit etmesi talebinde bulunuyoruz. Bu dava, insanlığın hukuka yalvarmasıdır. Üçüncü Reich'in hüküm sürdüğü karanlık yıllardan önce gerçekdışı görünebilecek gerçekleri şüphe götürmez kanıtlarla ortaya koyacağız. Raporlar, buradaki sanıkların yalnızca askerî gereklilik olarak değil, düşüncenin sapkınlığı nedeniyle verdikleri katliam emirlerini gösteriyor: Yani, Nazilerin üstün ırk teorisini ortaya koyuyor. Sizlere burada üniformalarıyla oturanların Nazi görüşünde kınanan etnik, ulusal, politik ve dinî grupları kitleler halinde sistemli bir şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediğini kanıtlayacağız. İnsanların toplama kampında yok edilmesi, soykırım Nazi doktrinin kullandığı önde gelen araçlarından biriydi.


  • National Archives - Film
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.