قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه "واحدهای سیار کشتار": دادستان ایالات متحده اقامه دعوا علیه اعضای "واحدهای سیار کشتار" را آغاز می کند

پس از محاکمه جنایتکاران اصلی جنگی در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، ایالات متحده دیگر محاکمات جرائم جنگی را تحت عنوان "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" در نورنبرگ برگزار کرد. نهمین محاکمه در دادگاه نظامی آمریکایی در نورنبرگ مربوط به اعضای "واحدهای سیار کشتار" بود که مأموریت داشتند یهودیان و سایر مردم را پشت جبهه شرق به قتل برسانند. در این قطعه فیلم، دادستان بن فرنچز در آغاز اقامه دعوا، خلاصه ای از اهداف این محاکمه را توضیح می دهد.

نسخه كامل

اکنون آماده ایم تا به صحبت های دادستان گوش کنیم. (دادستان ایالات متحده بن فرنچز): آنچه به وقوع پیوست اجرای فاجعه آمیز نقشه ای بود که ریشه در تعصب و تکبر داشت. هدف ما انتقام گیری و یا صرفأ مجازات عادلانه نیست. بلکه خواستار آنیم که دادگاه بر اساس قانون جزای بین المللی، حق برخورداری انسان ها از یک زندگی توأم با صلح و منزلت را - صرف نظر از نژاد یا مذهب- مورد تأیید قرار دهد. پرونده ای که پیش رو داریم، دادخواهی بشریت از قانون است. ما حقایق غیرقابل انکاری را آشکار خواهیم کرد که پیش از دهه سیاه حکومت رایش سوم باورنکردنی به نظر می رسید. گزارش ها نشان می دهد که کشتارهایی که این متهمان مرتکب شده اند، ریشه در ضرورت های نظامی نداشته، بلکه ناشی از آن انحراف شدید فکری بوده: از فرضیه نژاد برتر نازی ها. ما نشان خواهیم داد که آنچه این افراد اونیفورم پوش انجام دادند، اجرای هدفمند نقشه هایی بلند مدت مبنی بر نابودی آن گروههای نژادی، ملی، سیاسی و مذهبی بوده که نازی ها محکوم می دانستند. نسل کشی- نابودی تمامی گروههای افراد بشر- شاخص ترین ابزار دکترین نازی ها بود.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.