Tanikliklar

Charlene Schiff

Charlene'nin anne ve babası yerel Yahudi toplumundaki liderler arasında olup, aile toplum hayatında aktif görevler üstlenmişti. Charlene'nin babası Lvov Devlet Üniversitesi'nde felsefe profesörüydü. II. Dünya Savaşı, Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. Charlene'nin yaşadığı yer Alman-Sovyet Paktı uyarınca Ağustos 1939'da işgal edilen doğu Polonya'daydı. Sovyet işgali altındayken, aile evini terk etmedi. Babası görevine devam etti. Almanlar Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve kenti ele geçirdikten sonra Charlene'nin babasını tutukladı. Charlene babasını bir daha asla görmedi. Charlene, annesi ve kız kardeşi Almanların Horocow'da açtıkları bir gettoda yaşamaya zorlandı. 1942'de Charlene ve annesi Almanların gettoyu yıkayacağı yönündeki söylentiler üzerine gettodan kaçtı. Kız kardeşi onlardan ayrı bir şekilde saklanmaya çalıştı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Charlene ve annesi nehrin kıyısındaki çalılıklarda saklanarak, suyun içinde saklanarak yakalanmaktan kurtuldı. Günlerce saklandılar. Bir gün Charlene uyandı ve annesinin kaybolduğunu anladı. Charlene, Horochow yakınlarındaki ormanda kendi başına hayatta kalmayı başardı ve Sovyet Kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti.

Deşifre Edilmiş Metin

Çitlerin altını marifetle kazıyorduk ki çocuklar diğer tarafa geçip, kollarındaki Davut Yıldızı'nı çıkarsın ve normal insanlar gibi davranarak yemek alıp alamayacağına baksın. Bazen çocuklar gettoya ellerinde yiyecekle dönerdi. Ben de kaçak yiyecek getirdim pek çok defa. Aslında yaptığımız çok tehlikeliydi. Çünkü yakalanan bedelini hayatıyla ödeyecekti. Yani emir böyleydi. Ateş et, suç işleyeni öldür şeklindeydi. Ben gerçekten şanslıydım. Bir parça ekmek, havuç, patates ya da yumurta getirirdim bazen. Bu da çok büyük başarıydı. Annem bir daha yapmayacağıma dair söz verdirse de, sözümü tutmadım.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.