A Berlin–Tokió–Róma tengely

A II. világháború hadviselő felei a két fő tábor egyikéhez tartoztak: vagy a tengelyhatalmakhoz, vagy a szövetségesekhez. A tengelyhatalmak három fő tagja Németország, Olaszország és Japán volt. Együttműködésük alapját két közös cél jelentette: 1) katonai hódításon alapuló, az I. világháború utáni nemzetközi rendet felülíró területi terjeszkedés és birodalomépítés; valamint 2) a szovjet kommunizmus lerombolása vagy hatástalanítása.

1936. november 1-jén, egy héttel a barátsági szerződés aláírása után Németország és Olaszország már használni kezdte a Róma-Berlin tengely kifejezést, november 25-én pedig a náci Németország és a birodalmi Japán aláírta a Szovjetunió ellen irányuló antikomintern paktumot, melyhez Olaszország 1937. november 6-án csatlakozott. 1939. május 22-én Németország és Olaszország megkötötte az együttműködést katonai rendelkezésekkel is megerősítő úgynevezett „acélpaktum”-ot, s végül 1940. szeptember 27-én Németország, Olaszország és Japán aláírta azt a háromhatalmi egyezményt, amely tengelyszövetség néven vált ismertté.

Tengelyhatalmak szövetsége, 1939–1941

Magyarország 1940. november 20-án, Románia pedig november 23-án csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. Szlovákia - melynek Németországtól függött „önálló” államként való fennállása politikailag és gazdaságilag is - november 24-én követte a példájukat. Bulgária 1941. március 1-én, Jugoszlávia március 25-én csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. Két nappal később szerb katonatisztek megdöntötték a háromhatalmi egyezményt aláíró kormányt, ám Jugoszláviát áprilisban a tengelyhatalmak erői megtámadták és felosztották, és ezt követő az újonnan megalakult, úgynevezett Független Horvát Állam 1941. június 15-én ismét csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. 1941. június 26-án, négy nappal az után, hogy a tengelyhatalmak benyomultak a Szovjetunióba, Finnország is belépett a háborúba „társhadviselő”-ként a szovjetek ellen, azonban a háromhatalmi egyezményt soha nem írta alá.

1945-ben a Nagy-Britannia, Szovjetunió és az Egyesült Államok vezette szövetséges erők legyőzték a tengelyhatalmakat.