قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه اعضای نهضت مقاومت فرانسه در دادگاه نظامی آلمان

در 22 ژوئن 1940، فرانسه با آلمان پیمان آتش بسی امضا کرد که به موجب آن، حق نظارت مقامات آلمانی بر دولت فرانسه را به رسمیت شناخت. علاوه بر این، مقامات نظامی آلمان حق اعمال قدرت درمورد مسائل مربوط به امنیت داخلی فرانسه را نیز داشتند. در این قطعه فیلم، دادگاه نظامی آلمان در پاریس شهروندان فرانسوی متهم به مقاومت علیه اشغال نظامی را محاکمه می کند. با وجود مجازات نظامی سنگین، آلمانی ها قادر به سرکوب مخالفان در فرانسه نبودند و فعالیت های جنبش مقاومت هنگام حمله متفقین به فرانسه در ژوئن 1944 به اوج خود رسید.

نسخه كامل

محاکمه اعضای جنبش مقاومت فرانسه توسط دادگاه نظامی آلمان. پاریس، آوریل 1942. بیست و سه نفر از متهمان در 17 و 18 آوریل اعدام شدند. (صحنه هایی از دادگاه) آندره کرشن، پسر یکی از یهودیان رومانیایی، در زمان محاکمه فقط 15 سال داشت و از این رو، طبق قوانین نظامی آلمان دادگاه نمی توانست او را محکوم به مرگ کند. سیمون اشلوس، که یهودی بود، در 2 ژوئیه 1942 در شهر کولونی گردن زده شد.


برچسب‌ها


  • Chronos Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.