Φιλμ

Απελευθέρωση του Μπέργκεν-Μπέλσεν

Τα βρετανικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν στη Γερμανία τον Απρίλιο του 1945. Κινηματογράφησαν δηλώσεις μελών των δυνάμεών τους. Σε αυτό το βρετανικό στρατιωτικό βίντεο, ο ιερέας του βρετανικού στρατού T.J. Stretch αφηγείται τις εντυπώσεις του από το στρατόπεδο.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • Imperial War Museum - Film Archive

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.