Φιλμ

Η Γερμανία απορρίπτει τον αφοπλισμό και τη διεθνή συνεργασία

Η εξωτερική πολιτική του Αδόλφου Χίτλερ στόχευε στην εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας για τη Γερμανία μέσω πολέμου. Η πολιτική αυτή απαιτούσε τη ραγδαία ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Γερμανίας. Η Διάσκεψη της Γενεύης για τον Αφοπλισμό, ξεκινώντας από το 1932, προσπάθησε να αποφύγει ένα άλλο ευρωπαϊκό πόλεμο με τις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των εξοπλισμών. Ο Χίτλερ αποκήρυξε αυτήν την προσπάθεια αποσύροντας τη Γερμανία από τη διάσκεψη τον Οκτώβριο του 1933. Παράλληλα, απέρριψε τη συλλογική ασφάλεια σε διεθνή ζητήματα καθώς αποσύρθηκε από την Κοινωνία των Εθνών. Αντ’αυτού, η ναζιστική Γερμανία ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανάπτυξης του στρατιωτικού μηχανισμού.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • John E. Allen, Inc.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.