قطعه فیلم های تاریخی

خودداری آلمان از خلع سلاح و همکاری بین المللی

آدولف هیتلر در سیاست خارجی خود این هدف را دنبال می کرد که از طریق جنگ یک امپراتوری اروپایی برای آلمان بنا نهد. اجرای این سیاست، مستلزم پیشرفت سریع قابلیت های نظامی آلمان بود. هدف از کنفرانس خلع سلاح ژنو- که در 1932 آغاز شد- ممانعت از جنگی دیگر در اروپا از طریق مذاکره در زمینه کاهش تولید تسلیحات جنگی بود. هیتلر با خارج کردن آلمان از کنفرانس در اکتبر 1933 ، این تلاش ها را بی اعتبار کرد. در عین حال، او با کناره گیری از جامعه ملل، امنیت جمعی در امور بین المللی را نیز رد کرد. در عوض، آلمان نازی برنامه تولید انبوه تسلیحات نظامی را آغاز کرد.

نسخه كامل

"به نمایندگی از دولت مفتخرم که اطلاعیه زیر را به استحضارتان برسانم: نظر به (جهتی) که مذاکرات اخیر قدرت های مربوطه در زمینه موضوع خلع سلاح گرفته است، اکنون واضح است که " کنفرانس حلع سلاح" در تحقق تنها هدف خود-یعنی خلع سلاح عمومی- ناموفق خواهد بود. " آلمان، علاوه بر ترک کنفرانس، از جامعه ملل نیز خارج شد و موقعیت خطرناکی را به وجود آورد. آیا بار دیگر باید (سگ های جنگی) در سراسر اروپا رها شوند؟ هندرسون با عصبانیت، پاسخ خود را به اولتیماتوم آلمان می خواند. "بنابراین، متأسفم که دولت شما بنا به دلایلی که از نظر من اعتباری ندارند، چنین تصمیم خطرناکی اتخاذ کرده است. هندرسن، رئیس کنفرانس کاهش و محدود سازی تسلیحات نظامی."


  • John E. Allen, Inc.

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.