Film

Almanya silahsızlanma ve uluslararası işbirliğine karşı çıkıyor

Adolf Hitler'in dış politikası, savaşı kullanarak bir Avrupa İmparatorluğu kurmayı hedefliyordu. Bu politika Almanya'nın askerî kabiliyetinin genişletilmesini gerektiriyordu. 1932'de başlayan Cenevre Silahsızlanma Konferansı silahlanmanın azaltılması hakkında müzakereler düzenleyerek Avrupa'da yeni bir savaşın patlak vermesini önlemeye çalıştı. Hitler, Kasım 1933'te Almanya'nın konferanstan çekilmesini sağlayarak silahsızlanma çabasını sekteye uğratmayı denedi. Aynı zamanda Milletler Cemiyeti'nden ayrılarak da, uluslararası arenada toplu güvenlik kavramına karşı çıktı. Bunların yerine Nazi Almanya'sı geniş çapta askerî inşa programına başladı.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • John E. Allen, Inc.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.