Történelmi filmfelvétel

Németország elutasítja a leszerelést és a nemzetközi együttműködést

Adolf Hitler külpolitikájának célja egy európai német birodalom létrehozása volt a háború eszközével. Ehhez a politikához Németország katonai erejének gyors növelésére volt szükség. Az 1932-ben kezdődő genfi leszerelési konferencia célja az volt, hogy a fegyverkezést korlátozó egyezményekkel elkerülje egy újabb európai háború kitörését. Amikor Hitler 1933 októberében kivonta Németországot a konferenciáról, megtagadta ezeket a célokat. A Nemzetek Szövetségéből való kilépéssel emellett a nemzetközi politika kollektív biztonságát is elutasította. A náci Németország ehelyett óriási katonai fejlesztési programba kezdett.

szöveg

„A kormány nevében nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a következőket tudassam Önökkel: Az érintett hatalmak közelmúltban folytatott leszerelési tárgyalásainak irányát figyelembe véve világossá vált, hogy a leszerelési konferencia nem fogja elérni kizárólagos célját, az általános leszerelést.” Amellett, hogy kivonult a konferenciáról, Németország a Nemzetek Szervezetéből is kilépett, amivel súlyos helyzetet okozott. Vajon újra háború fog pusztítani Európában? Henderson rosszkedvűen olvassa fel válaszát a német ultimátumra. „Sajnálom tehát, hogy a kormányuk ilyen súlyos döntést hozott olyan indokok miatt, melyek véleményem szerint nem igazolhatóak. Henderson, a fegyverkezés csökkentését és korlátozását célzó konferencia elnöke."


  • John E. Allen, Inc.

Megosztás