Történelmi filmfelvétel

Németország elutasítja a leszerelést és a nemzetközi együttműködést

Adolf Hitler külpolitikájának célja egy európai német birodalom létrehozása volt a háború eszközével. Ehhez a politikához Németország katonai erejének gyors növelésére volt szükség. Az 1932-ben kezdődő genfi leszerelési konferencia célja az volt, hogy a fegyverkezést korlátozó egyezményekkel elkerülje egy újabb európai háború kitörését. Amikor Hitler 1933 októberében kivonta Németországot a konferenciáról, megtagadta ezeket a célokat. A Nemzetek Szövetségéből való kilépéssel emellett a nemzetközi politika kollektív biztonságát is elutasította. A náci Németország ehelyett óriási katonai fejlesztési programba kezdett.

szöveg

„A kormány nevében nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a következőket tudassam Önökkel: Az érintett hatalmak közelmúltban folytatott leszerelési tárgyalásainak irányát figyelembe véve világossá vált, hogy a leszerelési konferencia nem fogja elérni kizárólagos célját, az általános leszerelést.” Amellett, hogy kivonult a konferenciáról, Németország a Nemzetek Szervezetéből is kilépett, amivel súlyos helyzetet okozott. Vajon újra háború fog pusztítani Európában? Henderson rosszkedvűen olvassa fel válaszát a német ultimátumra. „Sajnálom tehát, hogy a kormányuk ilyen súlyos döntést hozott olyan indokok miatt, melyek véleményem szerint nem igazolhatóak. Henderson, a fegyverkezés csökkentését és korlátozását célzó konferencia elnöke."


  • John E. Allen, Inc.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.