Φιλμ

Η απελευθέρωση του Άουσβιτς

Με την άφιξή τους στο Άουσβιτς, τα θύματα αναγκάζονταν να παραδώσουν όλα τα υπάρχοντά τους, τα οποία πακετάρονταν συστηματικά και ταχυδρομούνταν στη Γερμανία όπου και διανέμονταν στους πολίτες ή χρησιμοποιούνταν στη Γερμανική βιομηχανία. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο του 1945. Αυτή η Σοβιετική στρατιωτική κόπια δείχνει πολίτες και στρατιώτες να ψάχνουν τα πράγματα των κρατουμένων που απελάθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • National Archives - Film
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.