Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Προπαγανδιστική γελοιογραφία που προειδοποιεί για μια παγκόσμια συνωμοσία των Εβραίων.

Προπαγανδιστική γελοιογραφία που προειδοποιεί για μια παγκόσμια συνωμοσία των Εβραίων. Γερμανία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Library of Congress
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Propaganda cartoon warning of a worldwide Jewish conspiracy. [LCID: 73815]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.