جزئیات
عکس ها

کاریکاتور تبلیغاتی با مضمون هشدار در مورد توطئه جهانی یهودیان.

کاریکاتور تبلیغاتی با مضمون هشدار در مورد توطئه جهانی یهودیان. آلمان، تاریخ نامشخص است.


  • Library of Congress
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Propaganda cartoon warning of a worldwide Jewish conspiracy. [LCID: 73815]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.