قطعه فیلم های تاریخی

حمله ژاپن به "پرل هاربر"

هنگامی كه دیپلمات های ژاپنی در واشینگتن دی. سی. در حال مذاكره با وزیر امور خارجه ایالات متحده، کوردل هال بودند، هواپیماهای ژاپنی پایگاه نیروی دریایی در "پرل هاربر" را بمباران كردند. خشم آمریكا از حمله غافلگیرانه ژاپن بر گرایش های انزاواطلبانه این کشور چیره شد و روز بعد ایالات متحده علیه ژاپن اعلام جنگ كرد.

نسخه كامل

(موسیقی آغازین) هفتم دسامبر 1941، روز رسوایی. حتی هنگامی كه دیپلمات های ژاپنی با وزیر امور خارجه، کوردل هال، در مورد اقدامات صلح آمیز مذاکره می کردند، هواپیماهای ژاپنی در حال هجوم به بندر پرل هاربر بودند. این گزارش تصویری شامل فیلم های ایالات متحده و همچنین عکس هایی است كه توسط دشمن هنگام ریختن بمب بر پایگاه نیروی دریایی، منطقه "ویلر فیلد" و منازل مردم و مدارس گرفته شده است. صد هواپیمای ژاپنی و تعدادی زیردریایی كوچك در این حمله شركت داشتند. ظرف یك ساعت و پنج دقیقه، رزم ناو "آریزونا" كاملاً از بین رفت و چهار رزم ناو دیگر به شدت آسیب دیدند. سه رزم ناو دیگر و سه قایق تفریحی متحمل خسارت کمتری شدند. حدود دویست هواپیما منهدم شدند. در بامداد آن یكشنبه جهنمی، ناوگان اقیانوس آرام با آن حمله مخفیانه کاملاً از کار افتاد. این فاجعه حدود سه هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت (صدای انفجار بمب ها). ظرف چند ساعت، ایالات متحده اعلام جنگ كرد.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.