قطعه فیلم های تاریخی

اعلام آمادگی روزولت برای کمک به بریتانیا

اگرچه گرایش های انزواطلبانه شدید در ایالات متحده، محدودیت هایی بر پرزیدنت روزولت اعمال می کرد، اما او مصمم بود تا به بریتانیای کبیر دمکراتیک در ادامه جنگ علیه آلمان نازی کمک کند. روزولت با وجود اینکه قول داده بود که ایالات متحده در جنگ اروپا بی طرف باقی بماند، دستور داد تا ساختار نظامی را گسترش دهند و - همانطور که در این فیلم نشان داده شده است- متعهد شد که ایالات متحده نقش بزرگترین زرادخانه دموکراسی را ایفا کند. در مارس 1941، کنگره قانون کمک مالی به بریتانیا را تصویب کرد. بریتانیا سرانجام بیش از 31 بیلیون دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت کرد. در نهایت، ایالات متحده بعد از حمله غافلگیرانه ژاپن به "پرل هاربر" در 7 دسامبر 1941 وارد جنگ جهانی دوم شد.

نسخه كامل

در صورت شکست بریتانیای کبیر، متحدین قاره اروپا، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و آب های آزاد را تحت کنترل خود قرار می دهند. و در موقعیتی قرار خواهند گرفت که منابع نظامی و دریایی عظیمی علیه این نیمکره ایجاد کنند. اغراق نیست اگر بگوییم همه ما در آمریکا در معرض خطر قرار خواهیم گرفت. اکنون می دانیم که ملت ها تنها به قیمت تسلیم کامل می توانند با نازی ها در صلح بسر برند. مردم اروپا که در حال دفاع از خود هستند، از ما نمی خواهند که به جای آنها بجنگیم. آنها از ما تجهیزات جنگی - هواپیما، تانک، تفنگ، کشتی باری- طلب می کنند تا بتوانند برای آزادی و امنیت خود مبارزه کنند. آنها از ما درخواست نکرده اند که نیروی نظامی آمریکایی به خارج از مرزهایمان اعزام کنیم. هیچ یک از اعضای دولت شما نیز قصد ندارد نیروی نظامی به این مناطق اعزام کند. ما باید بزرگترین زرادخانه دموکراسی باشیم. برای ما، این هدف خود به اندازه جنگ اهمیت دارد.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.