قطعه فیلم های تاریخی

اعلام آمادگی روزولت برای کمک به بریتانیا

اگرچه گرایش های انزواطلبانه شدید در ایالات متحده، محدودیت هایی بر پرزیدنت روزولت اعمال می کرد، اما او مصمم بود تا به بریتانیای کبیر دمکراتیک در ادامه جنگ علیه آلمان نازی کمک کند. روزولت با وجود اینکه قول داده بود که ایالات متحده در جنگ اروپا بی طرف باقی بماند، دستور داد تا ساختار نظامی را گسترش دهند و - همانطور که در این فیلم نشان داده شده است- متعهد شد که ایالات متحده نقش بزرگترین زرادخانه دموکراسی را ایفا کند. در مارس 1941، کنگره قانون کمک مالی به بریتانیا را تصویب کرد. بریتانیا سرانجام بیش از 31 بیلیون دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت کرد. در نهایت، ایالات متحده بعد از حمله غافلگیرانه ژاپن به "پرل هاربر" در 7 دسامبر 1941 وارد جنگ جهانی دوم شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.