دورا ایگر Dora Eiger

دورا ایگر Dora Eiger

تاریخ تولد: ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۲۴

رادوم, لهستان

دورا در شهر صنعتی رادوم که به عنوان شهر صنعتی تولید جنگ افزار شناخته می شد پرورش یافت. با وجودی‌که عِرق یهودی داشتند، والدین یدیش زبانش ( زبان یهودیان اروپا) از هم متفاوت بودند، مادرش شدیداً مذهبی بود در حالیکه پدرش مذهبی نبود و عضو سر‌سخت حزب کارگری صهیونیست محسوب می شد. وی همچنین با نام یهودیش یعنی دِوُرا هم شناخته می شد. او در مدارس یهودی درس می خواند و عضو سازمان جوانان صهیونیست بود.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی‌که در سال ۱۹۳۶، به دیدن عمویم در نزدیکی مرز آلمان رفته بودم، ابتدا متوجه اعلان‌های ضدیهود و پیام های تنفرآمیز شدم. در مدرسه معلمانمان به ما گفته بودند که بشریت متمدن‌تر شده است. با این حال، در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۹، اشغال آلمان شروع شد. من روی کارت شناسایی جدیدی که برایم صادرکرده بودند به عنوان یهودی شناخته می شدم و اواخر پایان سال، باید یک علامت شناسایی روی لباسم می پوشیدم.

۱۹۴۰-۴۴: یک افسر آلمانی در خانه‌ی ما ساکن شد، حضور وی لااقل مانع از غارتمان توسط نازی‌ها می شد. در مارس ۱۹۴۱ ما را به اجبار به محله گتو یهودیان [رادوم] فرستادند. به نظر می رسید آلمان جنگ را پیروز شده است. ما که جوان بودیم تصمیم گرفتیم تا حد امکان زندگی کنیم. حتی برای داشتن تفریح و سرگرمی، ساعات حکومت نظامی را رعایت نمی کردیم. کسانی که برای آلمانی‌ها کار می کردند و مفید بودند، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. من شغلی در کارخانه‌ی اسلحه سازی داشتم که بعد از خراب شدن گتو در طول سال های ۱۹۴۳-۱۹۴۲ مانع از اخراج من شد.

دورا در سال ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شد. او در ۱۵ آوریل ۱۹۴۵ توسط سپاهیان انگلیسی از اردوگاه اجباری برگن بلزن آزاد شد و در سال ۱۹۵۰ به آمریکا مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.