عزرا زلینگ شاباسون  Ezra Zelig Szabasson

عزرا زلینگ شاباسون Ezra Zelig Szabasson

تاریخ تولد: 1881

کُژینیتسه, لهستان

عزرا زلینگ، که خانواده و دوستانش، زلینگ خطابش می‌کردند، در کارگاه چوب‌بری در روستایی در جنگل درختان غان کُژینیتسه کار می‌کرد. او ازدواج کرده بود و شش فرزند داشت. وی در شورای شهر کُژینیتسه به عنوان یک عضو برجسته فعالیت می‌کرد، و ریاست سازمان صهیونیستی محلی را نیز بر عهده داشت.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۷ زلینگ تلاش کرد که برای خانواده‌اش ویزای مهاجرت به منطقه‌ی تحت الحمایه‌ی انگلیس در فلسطین [Yishuv] تهیه کند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که بریتانیا برای مهاجرت به آن کشور وضع کرده بود، موفق نشد. دو سال بعد، آلمان به لهستان حمله کرد. بخش یهودی‌نشین کوژینیتسه، توسط آلمانی‌ها عنوان گتو بسته شد.

۱۹۴۰-۴۱: در اوایل سال ۱۹۴۰ دوستان لهستانی زلینگ او را مطلع کردند که به دلیل مقامش در انجمن، در خطر گروگان‌گیری قرار دارد. زلینگ همراه با یک پسر، یک دختر، و همسرانشان به سمت نوار مرزی شوروی-لهستان فرار کرد. آنها در مکانی نزدیک شهر لوف توقف کردند، در آنجا زلینگ به عنوان یک مشاور کارگاه چوب بری برای دولت شوروی کار کرد. در سال ۱۹۴۱ آلمانی‌ها لوف را اشغال کردند و جوخه مرگ سیار [Einsatzgruppen] را به آنجا فرستادند تا در کشتار یهودیان شرکت کند.

از سال ۱۹۴۱ از زلینگ و خانواده اش دیگر خبری شنیده نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.