گردا وایزمن Gerda Weissmann

گردا وایزمن Gerda Weissmann

تاریخ تولد: ۸ مهٔ ۱۹۲۴

بيلسكو, لهستان

گردا در خانواده‌ای یهودی و از طبقه‌ی متوسط در بیلسکوی لهستان، شهری که به داشتن صنعت نساجی معروف بود به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در مدرسه‌ی دولتی لهستان آغاز کرد و بعد به مدرسه‌ی دخترانه‌ی کاتولیک وارد شد. یکی از خاخام ها اجازه داشت به مدرسه بیاید و تعالیم مذهبی را به دانش‌آموزان یهودی یاد بدهد.

۱۹۳۳-۳۹: روز جمعه ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ هواپیماهای آلمان در آسمان ظاهر شدند و همین اتفاق باعث فرار بسیاری از مردم شهر از خانه‌هایشان شد. خانواده‌‌ی من در شهر ماندند و از بمباران شدیدی که روز یکشنبه انجام شد جان سالم بدر بردند. صبحگاه صدای غرش شدیدی را شنیدیم. دو سرباز آلمانی با موتور سیکلت خیابان را طی می‌کردند. فریادهای «سلام بر هیتلر» مردم را می‌شنیدیم و یکدفعه پرچم‌های صلیب شکسته سیاه و سفید و قرمز از پنجره‌ای در آن طرف خیابان به اهتزاز درآمد.

۱۹۴۰-۴۵: من در سال ۱۹۴۲، بعد از منتقل شدن به گتوی بیلسکو برای کار در کارخانه‌ی نساجی به بولخ‌هاین در سیلسیا تبعید شدم. علیرغم گرسنگی و کار طاقت فرسا، از زندانی‌ها مراقبت می‌شد. حتی یکی از سرپرستان آلمانی، خانم کوگلر جان من را نجات داد. من مریض شدم و به بیمارستان اردوگاه رفتم. خانم کوگلر می‌دانست که نگهبانان اس اس مشغول بازرسی هستند و اگر مریضی را پیدا کنند با گاز خفه‌اش می‌کنند. او من را به کارخانه کشاند، دستگاه ریسندگی من را روشن کرد و من را جلوی آن نشاند. من از شدت تب هذیان می‌گفتم، اما از بازرسی رد شدم.

گردا بعد به اردوگاه‌های کار اجباری مارزدورف، لاندس‌هات و گرونبرگ فرستاده شد. او در مه ۱۹۴۵ توسط ارتش آمریکا آزاد شد و در سال ۱۹۴۶ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.