لیلا لام Lila Lam

لیلا لام Lila Lam

تاریخ تولد: ۲۴ نوامبر ۱۹۲۴

استانیسلاووف, لهستان

لیلا در یک خانواده‌ی یهودی در شهر بزرگ یهودی استانیسلاووف به دنیا آمد. خانواده‌ی لام یک چاه نفت و یک پالایشگاه داشتند و پدر لیلا که در زمینه‌ی حقوق تحصیل کرده بود، به مدیریت آنجا کمک می‌کرد. هنگامی که زمان مدرسه رفتن لیلا فرا رسید، والدینش تصمیم گرفتند به جای فرستادن او به مدرسه‌ی ابتدایی، او را در خانه به طور خصوصی آموزش دهند.

۱۹۳۳-۳۹: تعطیلات یهودی همیشه خاص بود. با اینکه خانواده‌ی من مذهبی نبودند، اما تعطیلات فرصت خوبی برای پنج عمه و عمویم و تمام پسرها و دختران آنها بود تا در خانه‌ی پدربزرگ جمع شوند. در ۱۹۳۹، زمانی‌که ۱۵ سالم بود، جنگ گسترش یافت و نیروهای شوروی به استانیسلاووف حمله کردند. دو سال آخر مدرسه‌ی متوسطه را من در مدارس شوروی گذراندم.

۱۹۴۰-۴۴: نیروهای آلمان در ۱۹۴۱ به شهر ما حمله کردند و یک گتو برپا کردند. در تابستان ۱۹۴۲ من و مادرم، برادرم، و عمویم با رشوه دادن فرار کردیم و خود را به ورشو رساندیم. ما هر یکشنبه خانه‌ی خود را ترک می‌کردیم و وانمود می‌کردیم که به کلیسا می‌رویم. یکی از یکشنبه‌ها، هنگامی که من و مادرم از خانه خارج شدیم، یک پلیس لهستانی ما را نگه داشت و گفت که مشکوک است که ما یهودی هستیم. او با گرفتن پول حاضر شد ما را دستگیر نکند. هنگامی که مادرم رفت تا پول را بیاورد، او مرا به یک خانه کشید و سعی کرد به من تجاوز کند. خوشبختانه مرا رها کرد.

در اوت ۱۹۴۴، در قیام ورشو، لیلا بین شهروندان لهستانی بود که به بازداشتگاه‌ها تبعید شدند. پس از جنگ او در لهستان زندگی کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.