تاریخ شفاهی

استر راب از ورود زندانیان به سوبیبور می‌گوید

استر در یک خانواده یهودی از طبقه متوسط در شهر خلم لهستان متولد شد. در دسامبر 1942، او از اردوگاه کار به مرکز کشتار سوبیبور در لهستان اشغالی تبعید شد. به محض ورود به سوبیبور، استر برای کار در انبار تفكیک انتخاب شد. او لباس ها و وسایل افراد کشته شده در اردوگاه را جدا و دسته بندی می کرد. در طول تابستان و پاییز 1943، استر همراه با گروهی دیگر از زندانیان اردوگاه سوبیبور، نقشه شورش و فرار را طراحی کردند. لئون فلدهندلر و الکساندر (ساشا) پچرسکی رهبران گروه بودند. شورش در 14 اکتبر 1943 به راه افتاد. نگهبانان آلمانی و اوکراینی به سوی زندانیان آتش گشودند. از آنجا که زندانیان به دروازه اصلی دسترسی نداشتند، مجبور شدند از میدان مین اطراف اردوگاه بگذرند و فرار کنند. حدود 300 نفر از آنان فرار کردند و بیش از 100 نفر مجدداً دستگیر و تیرباران شدند. استر از جمله کسانی بود که فرار کرد و جان سالم به در برد.

نسخه كامل

اکثر محموله ها [زندانیان] معمولاً شبانه به اردوگاه می رسیدن. اما بعضی وقت ها روزها هم وارد می شدن. و وقتی صدای سوت فرمانده اردوگاه شنیده می شد یعنی محموله ای به اردوگاه می رسه، و افراد اردوگاه باید برای پیاده کردن مردم آماده بشن، برای همین از شنیدن صدای سوت قالب تهی می كردم. می دونستیم که اینها هم آدم های دیگری هستن، کودکان وآدم های پیر و سالخورده ای که هیچوقت در زندگی خود خطایی نکردن، و قراره کشته بشن و نمی شد چیزی گفت، نمی شد مخالفت کرد، نمی شد هیچ كاری كرد، فقط حس انتقام و كینه و خشم و درد در دل ما بیشتر می شد. بعضی وقت ها طی روز اونها رو می آوردن، و بعضی وقت ها تعداد اونها بقدری زیاد بود که نمی تونستن اونها رو کنترل بکنن، برای همین اونها رو پشت سیم خاردار اردوگاه نگه می داشتن كه دور ما كشیده شده بود، و به ما می گفتن فقط راه برویم، جلو و عقب؛ عقب و جلو، تا اونها باور بكنن كه برای كار به این اردوگاه آورده شدن. و خیلی سخت بود، خیلی سخت. کنار اونها راه می روی و به صورت های اونها نگاه می کنی و می دونی که نیم ساعت دیگه اونجا نیستن و حتی نمی تونی به اونها بگی. لبخند كه نه، بلكه فقط سعی می كنی كه بهترین قیافه ای رو که می تونی به خودت بگیری. دل آدم به درد میاد، خیلی خیلی سخت بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.