تاریخ شفاهی

فرانتس وولفارت از اسارت در گراتس می‌گوید

فرانتس و خانواده اش از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه بودند. آلمان در سال 1938 اتریش را ضمیمه خود کرد. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، پدر فرانتس اعدام شد، چرا که به عنوان یکی از اعضای شاهدان یهوه با جنگ مخالف بود. در سال 1940، فرانتس از شرکت در آموزش نظامی و ادای احترام به پرچم نازی سر باز زد. او زندانی شد، در گراتس توسط گشتاپو (پلیس مخفی دولت آلمان) مورد بازجویی قرار گرفت و به پنج سال اعمال شاقه در اردوگاهی در آلمان محکوم شد. نیروهای ایالات متحده فرانتس را در سال 1945 آزاد کردند.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.