تاریخ شفاهی

فرانتس وولفارت از اسارت در گراتس می‌گوید

فرانتس و خانواده اش از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه بودند. آلمان در سال 1938 اتریش را ضمیمه خود کرد. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، پدر فرانتس اعدام شد، چرا که به عنوان یکی از اعضای شاهدان یهوه با جنگ مخالف بود. در سال 1940، فرانتس از شرکت در آموزش نظامی و ادای احترام به پرچم نازی سر باز زد. او زندانی شد، در گراتس توسط گشتاپو (پلیس مخفی دولت آلمان) مورد بازجویی قرار گرفت و به پنج سال اعمال شاقه در اردوگاهی در آلمان محکوم شد. نیروهای ایالات متحده فرانتس را در سال 1945 آزاد کردند.

نسخه كامل

مرا برای بازجویی به زندان بردند. و از آنجا، مرا به مرکز گشتاپو واقع در گراتس- حدود 60 یا 70 کیلومتر- مرکز ایالت استیریا بردند. و در آنجا مأموران گشتاپو مرا تهدید کردند: "حالا خواهی دید که اگر موضع ضد پیشوا داشته باشی چه به سرت خواهد آمد!" من به تضعیف روحیه سربازان جدید متهم شدم... با گفتن اینکه من هرگز به نام هیتلر [پیشوا] سوگند نخواهم خورد، هرگز برای او نخواهم جنگید، هرگز نشان نازی را بر لباسم نخواهم گذاشت و ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه برای هیتلر خدمت کنم. و به همین دلیل، در یک دادگاه ویژه متشکل از سه قاضی مرا محاکمه کردند. و... آنها همچنین... وکیلی برایم در نظر گرفتند که مثلاً قرار بود از من دفاع کند. اما او گفت:" اگر تو تسلیم نشوی من چه کار می توانم بکنم؟ اینطوری که فایده ای ندارد." سپس قضات مبنای حکم خود را اعتقادات من قرار دادند. یکی از آنها گفت: "ما به موضع شما احترام می گذاریم اما به دلیل موقعیتی که آلمان در آن قرار دارد، گفته های شما در مقابل سربازان جدید بسیار مخرب است. و ما باید شما را به پنج سال حبس با اعمال شاقه محکوم کنیم."


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.