تاریخ شفاهی

هتی دآنكونا دلییوو از مشكلات دوران اختفا می‌گوید

آلمانی ها در ماه مه 1940 به هلند حمله كردند. حدود یك سال پس از آن، هتی و سایر كودكان یهودی دیگر نتوانستند در مدارس عادی تحصیل كنند. در سال 1942، آلمانی ها صاحب محل كسب و كار پدر او شدند. پدر هتی سعی كرد ثابت كند كه خانواده اش از یهودیان سفاردی [ یهودیان شبه جزیره ایبری] است و به این ترتیب، آنها از بازداشت سال 1943 معاف شدند. پدر هتی تصمیم گرفت كه خانواده اش باید آمستردام را ترك كنند و هتی نزد خانواده ای در جنوب هلند مخفی شد. او و والدینش از مرگ نجات یافتند.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.