Tanikliklar

Hetty d'Ancona Deleeuwe

Almanlar, Mayıs 1940'ta Hollanda'ya saldırdılar. Bir yıl kadar sonra, Hetty ve diğer Yahudi çocuklar artık düzenli okullara gidemiyorlardı. Almanlar, 1942'de babasının işine el koydular. Hetty'nin babası ailesinin Seferad olduğunu ispatlamaya çalışıyordu ve 1943'teki bir toplamada muaf tutulmuşlardı. Hetty'nin babası ailenin Amsterdam'ı terk etmesine karar verdi ve Hetty güney Hollanda'da bir aileyle saklandı. O ve ailesi hayatta kaldı.

Deşifre Edilmiş Metin

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.