تاریخ شفاهی

جان دالیبویس از بازجویی مأموران نازی دستگیر‌ شده می‌گوید

جان دولی بووا در سال 1931، هنگامی که 13 ساله بود، به ایالات متحده مهاجرت کرد. او پس از فارغ التحصیلی از دانشکده، به لشکر شانزدهم زرهی ارتش ایالات متحده پیوست و به دلیل مهارتش در زبان آلمانی، به همکاری با اداره اطلاعات ارتش پرداخت. در اواخر جنگ جهانی دوم، دولی بووا با همین سمت به اروپا بازگشت. او پس از پایان جنگ به منظور آمادگی برای محاکمات جنایتکاران جنگی، از اسیران جنگی آلمانی- از جمله رهبران نازی ها- بازجویی می کرد. بعدها دولی بووا سفیر ایالات متحده در لوکزامبورگ- شهر زادگاهش- شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.