تاریخ شفاهی

پربن مونک- نیلسن از مسئولیت مردم دانمارک برای یاری رساندن به هم‌ میهنان یهویشان می‌گوید

پربن در یک خانواده پروتستان در اسنکرستن، یک دهکده کوچک ماهیگیری متولد شد. در سال 1940، آلمانی ها به دانمارک حمله کردند. پربن به عنوان پیک در نهضت مقاومت مشغول فعالیت شد. وقتی که گشتاپو (پلیس مخفی حکومتی آلمان) در اکتبر 1943 شروع به دستگیری یهودیان در دانمارک کرد، پربن به پناهندگان کمک می کرد تا در خانه های نزدیک ساحل مخفی شوند و سپس آنها را به سمت قایق هایی هدایت می کرد که آنها را به سوئد می برد. در نوامبر 1943، پربن نیز مجبور شد به سوئد پناهنده شود. او در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.