تاریخ شفاهی

پربن مونک- نیلسن از مسئولیت مردم دانمارک برای یاری رساندن به هم‌ میهنان یهویشان می‌گوید

پربن در یک خانواده پروتستان در اسنکرستن، یک دهکده کوچک ماهیگیری متولد شد. در سال 1940، آلمانی ها به دانمارک حمله کردند. پربن به عنوان پیک در نهضت مقاومت مشغول فعالیت شد. وقتی که گشتاپو (پلیس مخفی حکومتی آلمان) در اکتبر 1943 شروع به دستگیری یهودیان در دانمارک کرد، پربن به پناهندگان کمک می کرد تا در خانه های نزدیک ساحل مخفی شوند و سپس آنها را به سمت قایق هایی هدایت می کرد که آنها را به سوئد می برد. در نوامبر 1943، پربن نیز مجبور شد به سوئد پناهنده شود. او در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

نمی شد مردم محتاج به کمک را مأیوس کرد. نمی شه به مردمی که به کمک نیاز دارن پشت کرد. در زندگی هر آدمی بایستی بالاخره احترام و آبرویی وجود داشته باشه و پشت کردن به آدم محتاج کمک، مقبول و محترمانه نیست. برای همین جای چون و چرا نداره. باید کمک کرد. ما اینطور بار آمده ایم. این رسم کشور ماست. حتماً باید کمک کرد. و در نتیجه فکر نمی کنم که...وقتی کسی می بینه که این آدمها دارن عذاب می کشن چطور می تونه بگه، "نه. به من ربطی نداره" و باز هم به خودش احترام بگذاره؟ نه. امکان نداره. پس، این مسئله ربطی به... فقط باید انجامش داد. فقط همین.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.