موسیقی

شهر ما در حال سوختن است

عنوان اوليه: شهر ما در حال سوختن است!

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ

برچسب‌ها

مقاومت یهودیان

موردخای گبیرتیک، شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. او در سال 1936، شعر "شهر ما در حال سوختن است" را به دنبال پوگرومی در شهر پشیتیک لهستان سرود. طی جنگ، این سرود در محله یهودی نشین کراکوف معروف شد و جوانان را برانگیخت تا علیه نازی ها مسلح شوند. این سرود در بسیاری از محله های یهودی نشین و اردوگاه ها خوانده می شد و به زبان لهستانی و چندین زبان دیگر نیز ترجمه شد. گبیرتیک در ژوئن 1942- هنگام جمع آوری یهودیان برای تبعید از محله یهودی نشین کراکوف- کشته شد.

امروز، "شهر ما در حال سوختن است!" همچنان یکی از پر اجراترین ترانه های یادبود است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.